Loading

เอสเอ็มอีแบงก์ต่อยอดกองทุนหมู่บ้า

วันที่ : 30 เมษายน 2551
เอสเอ็มอีแบงก์ต่อยอดกองทุนหมู่บ้าน

          > อุ้มรากหญ้าให้กู้กิจการขนาดเล็กในชุมชน

          เอสเอ็มอีแบงก์ อัดฉีดเงินกู้สู่รากหญ้า หนุนสร้าง SMEs ชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ทำธุรกิจ และต้องการขยายกิจการภายหลังใช้บริการเงินกู้ จากกองทุนหมู่บ้านไปแล้วก่อนหน้านี้ คลังได้หารือเรื่องการเพิ่มทุนแบงก์รัฐ เพื่อสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า

          นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารได้ดำเนินการเชิงรุกเข้าไป สนับสนุนต่อยอดให้กับสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และมีการขยายกิจการภายหลังจากกู้ยืมเงินของกองทุนหมู่บ้าน ที่รัฐบาลสนับสนุนไปแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้จะร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง ช่วยกันคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาใช้บริการ

          สำหรับแนวปฏิบัตินั้น ธนาคารจะให้ความ ช่วยเหลือด้านเงินทุนต่อยอดธุรกิจแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพี่อไปทำธุรกิจ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ขณะนี้กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ มีประมาณ 80,000 กองทุน สมาชิกส่วนใหญ่ กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านได้เพียงรายละ 20,000- 30,000 บาทเท่านั้น ทำให้ไม่เพียงพอที่จะทำธุรกิจหรือใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ทั้งนี้สมาชิก สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อกับเอสเอ็มอีแบงก์ได้วงเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 500,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจและศักยภาพของผู้ประ กอบการแต่ละคน

          สำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่จะขอสินเชื่อกับธนาคาร จะต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการกองทุน หลังจากนั้นธนาคาร จะคัดกรองอีกชั้น เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการ SMEs ตัวจริง ซึ่งเท่าที่สำรวจ 1 กองทุนจะมีสมาชิกร้อยกว่าราย มีผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิกกองทุนที่มีความเข้มแข็ง และมีวินัย ทางการเงินดีอยู่หลายราย หากรวมทุกหมู่บ้าน คาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายนับแสนรายทีเดียว

          นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ธนาคาร ได้นำร่องปล่อยกู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดสุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เป็นต้น มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านยื่นขอสินเชื่อรวมกันประมาณ 200 ราย วงเงินสินเชื่อกว่า 30 ล้านบาท คาดว่าจะขยายไปสู่กองทุนหมู่บ้าน ทั่วประเทศได้ในเร็วๆ นี้

          ธนาคารมั่นใจว่า โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือธุรกิจชุมชน จะเป็นกลไกอันหนึ่งในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตได้ เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ ซึ่งที่ ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับชุมชนไปกู้ยืมเงินนอกระบบจำนวนมาก ซึ่งสร้าง ปัญหาในภายหลัง

          ก่อนหน้านี้ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.กระทรวงคลัง ได้หารือกับ รมว.กระทรวงการคลัง และได้ข้อสรุปกรณีที่กระทรวงการคลังจะสนับสนุนเพิ่มทุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ของรัฐแล้ว ทั้งนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แจ้งขอสนับสนุนการเพิ่มทุนรวม 20,900 ล้านบาท เพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ รัฐบาล

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจฉบับวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2551

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ