Loading

สภาสถาปนิกเต้นตรวจสอบคอนโดสร้างผิดแบ

วันที่ : 24 เมษายน 2551
สภาสถาปนิกเต้นตรวจสอบคอนโดสร้างผิดแบบ

       พล.ร.ท.ฐนิธ กิตติอำพน นายกสภา สถาปนิก เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า จากที่มีบริษัทผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการถูกกรุงเทพ มหานคร (กทม.) มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง เนื่องจากก่อสร้างไปก่อนได้รับ ใบอนุญาตก่อสร้างโดยใช้มาตรา 39 ทวิ แต่ปรากฏว่าก่อสร้างผิดแบบภายหลัง ล่าสุดสภาสถาปนิกได้เตรียมประสานงานกับ กทม.เพื่อขอรับทราบข้อมูลว่าที่ผ่านมามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วกี่ราย เพื่อติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการและหากพบว่ามีความผิดจริงก็จะดำเนินการลงโทษต่อไป

พล.ร.ท.ฐนิธกล่าวว่า สภาเตรียมตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ถ้าพบว่ากระทำความผิดจริงสามารถลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ ไปจนถึงยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นโทษสูงสุดได้

""เท่าที่ทราบเคสที่ กทม.มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง เกิดจากทางโครงการดำเนินการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ ไปก่อน โดยเป็นข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในสมัยนายกฯอานันท์ ปันยารชุน เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินงานตรวจสอบเอกสารล่าช้า และป้องกันการประพฤติ มิชอบด้วยการเรียกผลประโยชน์ จึงได้ออกข้อกฎหมายมาตรา 39 ทวิ ให้สามารถก่อสร้างโครงการไปก่อนได้เป็นเวลา 120 วัน แล้วค่อยมาดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างภายหลังได้""

แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นว่าโครงการคอนโดฯเกือบทั้งหมดล้วนแต่ใช้มาตรา 39 ทวิ ก่อสร้างไปก่อนทั้งสิ้น และได้กลายเป็นดาบสองคมกลับมาทำร้ายสถาปนิกที่ออกแบบโครงการ หากว่าโครงการนั้น มีการปรับแบบหรือก่อสร้างผิดแบบไปจากที่ขออนุญาตไว้

จึงเห็นว่าอาจต้องยกเลิกการบังคับใช้มาตรา 39 ทวิ เพื่อป้องกันปัญหาลักษณะนี้ โดยก่อนหน้านี้สภาเคยยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว อย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกมาตรา 39 ทวิ จริง ภาครัฐก็ควรออกมาตรการรองรับ อาทิ กำหนดระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติการขออนุญาตก่อสร้าง หากเกินกว่ากำหนดให้ถือว่าผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว เป็นต้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ