Loading

ธอส.ยื่นคลังแก้ปัญหาบ้านเอื้อฯหลังหนี้เสียพุ่งทะยาน/ต้นทุนสู

วันที่ : 23 มีนาคม 2551
ธอส.ยื่นคลังแก้ปัญหาบ้านเอื้อฯหลังหนี้เสียพุ่งทะยาน/ต้นทุนสูง

          ธอส. ยื่น 8 ข้อเสนอให้คลังพิจารณา หลังรัฐบาลปลุกธุรกิจอสังหาฯ เป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจ เร่งเดินหน้าหาทางออกสินเชื่อบ้านเอื้ออาทร เพิ่มทุน ธอส. เตรียมพร้อมรับมือตลาดสินเชื่อแข่งขันรุนแรง

          ในช่วงที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างหนัก ผู้คนขาดความเชื่อมั่นในการบริโภค ได้กลายเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะต้องแก้อย่างเร่งด่วน และเมื่อมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นตัวเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะของหน่วยงานของรัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทหลักที่จะต้องร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวกลับคืนมาให้ได้

          ในช่วงที่ผ่านมา ธอส.ได้เข้ามามีบทบาทหลักในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ซึ่งความไม่พร้อม และการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใสของโครงการ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางของตลาดโลก ได้ส่งผลกระทบต่อการผ่อนของลูกหนี้ ทำให้ ธอส. เกิดหนี้เสียจำนวนมาก อีกทั้งต้นทุนการดำเนินงานของ ธอส.ที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้เกิดความเสียเปรียบสถาบันการเงินอื่นๆ ในขณะที่ ธอส. เองยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่เริ่มรุกเข้ามาแย่งมาร์เก็ตแชร์ในตลาดสินเชื่อบ้านมากขึ้น

          ความกดดันดังกล่าวทำให้ ธอส. ต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน และอีกมุมหนึ่งของการดำเนินงานก็ต้องสามารถผลักดันภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมายให้สำเร็จ หนึ่งในนั้น คือ การเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาสินเชื่อโครงการบ้านเอื้ออาทร

          ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้เข้ามารับฟังข้อมูลจาก ธอส. ซึ่ง ธอส. ได้เสนอข้อเสนอ 8 ข้อที่ต้องการให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ กระทรวงการคลังจะใช้เวลาหารือประมาณ 30 วัน โดยจะเป็นข้อเสนอที่ช่วยให้ ธอส. สามารถรับมือกับตลาดสินเชื่อบ้านที่แข่งขันสูงขึ้น และ ธอส. จะยังคงภารกิจในการสานฝันผู้มีรายได้น้อยให้มีบ้านหลังแรกเป็นของตนเอง ทั้งนี้มองว่าโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมามีทั้งล้มเหลว และประสบความสำเร็จ แต่มีปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ พัฒนาต่อเพื่อเป็นแขนขาในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกระดับได้

          แม้ 7-8 ข้อเสนอของ ธอส. ต่อกระทรวงการคลังจะยังไม่เป็นที่เปิดเผย แต่คาดว่าจะเป็นการเร่งหาทางออกของปัญหาเก่าของ ธอส. ที่เรื้อรังมานาน เช่น ลูกบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว และลูกบ้านรายใหม่ที่จะปล่อยอีก 70,000 ราย ในวงเงิน 28,000 ล้านบาท ซึ่ง ธอส.จะเน้นคุณภาพของสินเชื่อมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และยังทำให้ ธอส. มีกำไรเพื่อมาหล่อเลี้ยงองค์กรได้, ปัญหาหนี้เสีย, การเพิ่มทุนของ ธอส. อีก 10,000 ล้านบาท และการทำซิเคียวริไทเซชั่น เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของ ธอส. จากเดิมที่ใช้การระดมทุนจากเงินฝากระยะสั้น เพื่อนำมาปล่อยสินเชื่อในระยะยาว จนเกิดความเสี่ยงทางการเงินหากดอกเบี้ยอยู่ในขาขึ้น

          ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า การเสนอเรื่องเพิ่มทุนให้ ธอส. เพื่อขยายศักยภาพของธุรกิจ โดยขณะนี้ ธอส. มีทุนอยู่ 1.7 หมื่นล้านบาท นำไปปล่อยสินเชื่อแล้ว 6 แสนล้านบาท ซึ่งหากกระทรวงการคลังอนุมัติให้เพิ่มทุน วงเงินที่จะทำซิเคียวริไทเซชั่นอาจลดลง โดยในเบื้องต้นจะทำซิเคียวริไทเซชั่นในประเทศไทยก่อน เนื่องจากตลาดทุนในต่างประเทศยังซบเซาจากปัญหาซับไพร์ม

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ