Loading

ที่ดินรับลดค่าโอน-จำนองบ้านสูญ 10%เร่งประกาศกระทรวงมหาดไทยบังคับใช

วันที่ : 8 มีนาคม 2551
ที่ดินรับลดค่าโอน-จำนองบ้านสูญ 10%เร่งประกาศกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้

          กรมที่ดินรับลูกคลัง โด๊ปอสังหาฯ เร่งยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยลดหย่อนค่าโอนบ้าน-จำนอง ส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ กรมสรรพากรเจ้าของเรื่องดำเนินการเอง เผยก๊อบปี้ฉบับชวน-ทักษิณช่วงวิกฤติ คาดไม่เกินมี.ค.นี้ ประกาศราชกิจานุเบกษาบังคับใช้ รับ รายได้ลดลงจิ๊บจ๊อย 10 %

          นายขันธ์ชัย วิจักขณะ รองอธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดสมัคร 1 มีมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 นั้น ล่าสุดกรมที่ดินเตรียมยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย2ฉบับ มีผลบังคับใช้ฉบับละ 1 ปี เพื่อลดหย่อนค่าธรรมเนียมและภาษีเพื่อกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทันที ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือ ค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ค่าจดจำนองจากร้อยละ 1 เหลือ 0.01 ส่วนค่าลดหย่อน ภาษีธุรกิจเฉพาะ จะเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากร เป็นผู้ออกประกาศ จากร้อยละ 3.3 เหลือ 0.1 คาดว่าน่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ เร็วๆนี้ ทั้งนี้ที่ผ่านมาการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ซบเซามาก และจากการสำรวจสำนักงานที่ดินทั้งในกทม. ปริมณฑลและต่างจังหวัดพบว่า ปริมาณงานลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ดังนั้น เมื่อรัฐบาลมีนโยบายดังกล่าวก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อ-ขาย ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นซึ่งจะเป็นผลบวกมากกว่าผลลบ เมื่อเทียบกับรายได้รัฐที่สูญหายไป

          ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากกองนิติการ กรมที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์ของมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ประกอบด้วย บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน บ้านมือสอง จะเหมือนกับ มาตรการที่เคยลดหย่อนในช่วงวิกฤติ สมัย ปี 2542 ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย และ รัฐบาลทักษิณ ปี 2544-2546 โดยต่ออายุประกาศกระทรวงฯปีต่อปี ส่วนการลดหย่อนสำหรับธุรกิจอสังหาฯที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาลไม่ได้ระบุ เนื่องจากปัจจุบัน ธุรกิจดังกล่าวยังไม่เข้าขั้นโคม่าเหมือนช่วงวิกฤติ ดังนั้นประเด็นนี้จึงตกไป

          ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาออกประกาศฯไม่นาน คาดว่า 1-2 เดือนนับจากนี้หรือภายในเดือนมีนาคม มาตรการดังกล่าวน่าจะมีผลบังคับใช้ ส่วนรายได้จะสูญไปประมาณ 10 % ของรายได้ที่จัดเก็บได้จากค่าธรรมเนียมโอนและจำนองปกติซึ่งถือว่าไม่มากนักอย่างไรก็ดีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551 ) กรมได้ตั้งเป้าจัดเก็บรายได้เข้ากระทรวงการคลัง 50,000 ล้านบาท จำนวน 5,000,000 รายทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552) เช่นเดียวกัน กรมตั้งเป้ารายได้ 50,000 ล้านบาท และคาดว่า รายได้จะลดลงจากมาตรการดังกล่าว 10 % เนื่องจากรายได้ที่กรมจัดเก็บมีหลายประเภทที่นอกเหนือไปจากค่าโอน จำนองแล้ว ยังมีกรณีการขายฝาก มรดก การซื้อขายที่ดินของชาวบ้านทั่วไป โดยจะไม่นำรายได้ที่สูญเสียไปจากภาษีธุรกิจเฉพาะที่กรมสรรพากรฝากจัดเก็บมารวมด้วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ