Loading

กคช.อ่วมบ้านเอื้อฯเหลือตรึ

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2551
กคช.อ่วมบ้านเอื้อฯเหลือตรึม

       รายงานข่าวจากการเคหะแห่งชาติ แจ้งว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ทำการพัฒนาในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แสนยูนิต คาดว่าจะมีความต้องการจริงเพียง 5 หมื่นยูนิต เท่านั้น ทำให้เหลือบ้านเอื้ออาทรอีกกว่า 5 หมื่นยูนิต

ทั้งนี้ ยอมรับว่าสาเหตุของปัญหาดังกล่าว เนื่องจากในช่วงแรกประชาชนมีการลงชื่อแสดงความต้องการเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากที่มีปัญหาการพัฒนาทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด ประกอบกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระได้จึงมีผู้ถอนสิทธิออกไปเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม การเคหะฯ ได้พยายามแก้ปัญหา โดยจะหาช่องทางการจัดจำหน่ายออกไปให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าโครงการไหนที่อยู่ในทำเลที่ดี แต่มีทางเข้า-ออกเพียงแค่ทางเดียว ก็ต้องพยายามหาทางออกเพิ่มเติม เพื่อดึงความสนใจของประชาชนให้เข้าไปซื้อ

นอกจากนี้ พยายามที่จะให้สถาบันการเงิน ให้สิทธิพิเศษด้วยการให้กู้ได้ 100% เพื่อเป็นการผ่อนปรนเงื่อนไขการปล่อยกู้ ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาซื้อบ้านเอื้ออาทรได้ เพราะในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ ทำให้ทุกคนมีความระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายในระยะยาวแต่ถ้ามีเงื่อนไขที่ดีเชื่อว่าลูกค้าก็จะให้ความสนใจ

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดการเคหะฯ นำโครงการที่ยังเหลือค้างอยู่ เข้าไปขายในนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อขายให้คนงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมย่านสมุทรปราการ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าจะได้ลูกค้าจากกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 1.5 หมื่นยูนิต การเคหะฯ ได้ปรับเงื่อนไขในส่วนของรายได้ผู้มีสิทธิจองบ้านเอื้ออาทร ได้ขอเพิ่มจาก 2.2 หมื่นบาท เป็น 3 หมื่นบาท ซึ่งจะช่วยขยายกลุ่มที่มีกำลังซื้อให้กว้างขึ้นรวมทั้งการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อไม่ผ่านโดยการให้เช่าซื้อกับการเคหะฯ

สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้การเคหะฯ แล้วประมาณ 1.5-2 หมื่นยูนิต และจะมีการส่งมอบในปีนี้อีก 2 หมื่นยูนิต ที่เหลืออีกกว่า 6 หมื่นยูนิต มีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณ20-70%

โครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งรัฐบาลที่แล้วได้ปรับลดลงจาก 601,727 ยูนิต เหลือ 300,504 ยูนิต ในปีนี้จะมีบ้านที่สร้างเสร็จจำนวน 6.8 หมื่นยูนิต และในปี 2552-2553 จะมีบ้านสร้างเสร็จจำนวน 1.36 แสนยูนิต ในขณะที่มีบ้านที่สร้างเสร็จแล้วก่อนหน้านี้จำนวน 9.5 หมื่นยูนิต อย่างไรก็ตาม สำหรับบ้านเอื้ออาทร เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด จะเห็นอาคารที่อยู่อาศัยจากโครงการนี้เหลืออยู่ในตลาดจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นจุดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ที่สุด ทำให้สูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ