Loading

แนะใช้บ้านบีโอไอแก้ปัญหาคนจรไร้ที่อยู

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2551
แนะใช้บ้านบีโอไอแก้ปัญหาคนจรไร้ที่อยู่

        นายมานพ พงศทัต นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ กล่าวว่า อยากเสนอให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยคือการให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนทำบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีกับเอกชนหรือเรียกว่าบ้านบีโอไอเพื่อให้สามารถทำบ้านราคาถูกออกมาได้

ขณะนี้สัดส่วนของประชาชนที่มีรายได้น้อยยังไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตัวเองมีจำนวนมาก และถ้าให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ทำเหมือนในอดีต ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะการเคหะฯ มีข้อจำกัด ไม่สามารถทำบ้านราคาถูกในแหล่งชุมชนได้

นอกจากนี้ ควรดำเนินการให้มีแหล่งเงินกู้สำหรับผู้มีรายได้น้อยซื้อบ้านหลังแรกเป็นเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพราะขณะนี้ดอกเบี้ยซื้อบ้านอาศัยค่อนข้างสูงมาก ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง รายได้น้อย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ