Loading

บสก. มั่นใจอสังหาฯ ปี 51 ยังรุ่ง ชี้ดอกเบี้ยลดหนุนตลาดมือสอ

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2551
บสก. มั่นใจอสังหาฯ ปี 51 ยังรุ่ง ชี้ดอกเบี้ยลดหนุนตลาดมือสอง

           นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) กล่าวว่า ภาวะตลาดอสังหาฯในปี 51 คาดว่าจะยังทรงตัวเท่ากับปีที่ผ่านมา แม้ว่าราคาของวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลทำให้ราคาที่อยู่อาศัยต้องปรับราคา แต่อย่างไรก็ตาม จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ตลาดอสังหาฯ ยังมีการเติบโตต่อได้ในปีนี้

ขณะเดียวกันแม้ว่าแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ทิศทางของตลาดบ้านมือสองในปีนี้ จะยังขยายตัวได้ดี เนื่องจากราคาของบ้านมือสองมีราคาถูกกว่าบ้านใหม่ประมาณ 20-30% และยังมีข้อได้เปรียบเรื่องการเลือกทำเลที่ต้องการได้ จึงเป็นข้อดีที่จะช่วยให้ลูกค้าในระดับกลางที่มีอยู่ในตลาด หันมาซื้อบ้านมือสองมากขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน