Loading

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปี 50 ต่ำสุดในรอบ5ป

วันที่ : 23 มกราคม 2551
ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปี 50 ต่ำสุดในรอบ5ปี

          ความเชื่อมั่นเฉลี่ยปี 2550 ต่ำสุดในรอบ 5 ปีอยู่ระดับ 80.9 นับตั้งแต่การสำรวจปี 2546 เหตุภาวะเศรษฐกิจถดถอยหนักโดยเดือน ธ.ค. 50 ดัชนีเชื่อมั่นยังทรุดต่อเนื่องคาดปี 2551 ภาพรวมน่าจะฟื้นตัวขึ้นกว่าปีที่แล้วเหตุเชื่อว่ารัฐบาลใหม่จะเร่งใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ

          นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เฉลี่ยปี 2550 อยู่ที่ระดับ 80.9 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ำสุดในรอบ 5 ปี หรือตั้งแต่มีการสำรวจจัดทำดัชนี โดยในปี 2546 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 105.5 ปี 2547 อยู่ที่ 102.3 ปี 2548 อยู่ที่ 93.2 ปี 2549 อยู่ที่ 93.8 โดยสาเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นในปี 2551 คาดว่าดัชนีเชื่อมั่นภาพรวมน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวมากกว่าในปี 2550 เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งจะมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนจะกลับมาเพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกคงจะเติบโตได้ในระดับกว่า 4% ก็ถือว่าเป็นอัตราที่ไม่ได้เลวร้ายนัก

          "นโยบายประชานิยมคาดว่ารัฐบาลใหม่คงนำมาใช้อีกก็จะสามารถกระตุ้นไปถึงรากหญ้าได้หากมีการใช้ดีๆ ก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว ส่วนกรณีการแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างๆ สิ่งที่อยากเห็นคือรมว.คลังที่ควรจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับเพราะเป็นหัวใจของเศรษฐกิจที่นักลงทุนจับตามองอยู่" นายสันติกล่าว

          นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ประธานส.อ.ท.กล่าวว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค.2550 ที่ได้จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 536 ตัวอย่างครอบคลุม 36 กลุ่มอุตสาหกรรม ของส.อ.ท.กล่าวว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมธ.ค.50 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 79.8 จาก 52.3 ในเดือน พ.ย.50 และอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดือนธันวาคม 2549 ที่อยู่ในระดับ 85.9 ซึ่งความเชื่อมั่นที่ลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากยอดคำสั่งซื้อ ยอดขายในต่างประเทศที่มีการปรับตัวลดลงมาจากเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก อาหาร พลาสติก เนื่องจากผู้ประกอบการวิตกเกี่ยวกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลจากปัญหาซับไพรม์ของสหรัฐอเมริกาประกอบกับเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน

          สำหรับดัชนีฯเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 98.1 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ ณเดือนพฤศจิกายน 2550 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางอาหาร เฟอร์นิเจอร์ เหล็ก แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความเชื่อมในของผู้ประกอบการที่ดีขึ้นมาก จากการคาดการณ์ว่ายอดคำสั่งซื้อและยอดขายในประเทศจะมีแนวโน้มดีขึ้นหลังการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการกระตุ้นจากเมกะโปรเจกต์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่คาดว่าจะออกมาในปี 2551 ซึ่งสะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 97.0 ซึ่งต่ำกว่า 100 ไม่มาก และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน

          "3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการยังกังวลการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันมากที่สุด รองลงมาเป็นภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกสำหรับการแข็งค่าของเงินบาทและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในทิศทางสูงขึ้นเป็นปัจจัยที่กระทบน้อยกว่า ขณะที่มองว่าปัจจัยด้านการเมืองจะส่งผลกระทบต่อกิจการน้อยลง" นายอดิศักดิ์กล่าว

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน