Loading

ราคาที่ดินลากูน่าภูเก็ตแพง 205

วันที่ : 2 มกราคม 2551
ราคาที่ดินลากูน่าภูเก็ตแพง 205%

                 นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงรายละเอียดราคาประเมินที่ดินในจังหวัดภูเก็ตว่า พื้นที่จังหวัดภูเก็ตราคาประเมินที่ดินลี่ยเพิ่มขึ้น 157.66% โดยพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ บริเวณโครง
การลากูน่า ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ซึ่งเพิ่มขึ้น 205% จากราคาเดิม (ปี 2547-2550) ตารางวาละ 5,000
บาท ราคาใหม่ (ปี 2551-2554) ตารางวาละ 30,000 บาท ที่ดินไม่ติดทางตำบลป่าคลอก จากตารางวาละ 250
บาท เป็นตารางวาละ 950 บาท ที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลลายแห่งเพิ่มขึ้นจากตารางวาละ 3,000-
5,000 บาท เป็นตารางวาละ 13,500-30,000 บาท รองลงมาเป็นที่ดินในพื้นที่อำเภอกะทู้โยมีการเปลี่ยนแปลง
144% ราคาที่ดินสูงสุดอยู่ที่ถนนทวีวงศ์ ในเทศบาลตำบลป่าตอง ราคาเดิมตารางวาละ 50,000 บาท ราคาใหม่
ตารางวาละ94,000บาท

ส่วนราคาที่ดินใหม่ในอำเภอเมืองภูเก็ตส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น ถนนรัษฎา ตารางวาละ
75,000-80,000 บาท ถนนพังงา ตารางวาละ 50,000-80,000 บาท ถนนระนอง ตารางวาละ 40,000-80,000
บาท ถนนมนตรี ตารางวาละ 40,000-80,000 บาท ถนนภูเก็ต ตารางวาละ 30,000-70,000 บาท ถนนดิลกอุทิศ
ตารางวาละ 50,000-60,000 บาท ถนนชนเจริญ ตารางวาละ 20,000-60,000 บาท ถนนเยาวราช ตารางวาละ
15,000-60,000 บาท ถนนกระ ตารางวาละ40,000-50,000 บาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์วัฏจักร