Loading

ที่ดินราคาพุ่ง300

วันที่ : 11 ธันวาคม 2550
ที่ดินราคาพุ่ง300%

                        แหล่งข่าวคณะกรรมการประเมินราคาที่ดิน กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ราคาประเมินที่ดิน ฉบับใหม่ทั่วประเทศในรอบบัญชีปี 2551-2554 ได้ข้อสรุปเบื้องต้น แล้ว พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น มีการปรับเพิ่มหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านรถไฟฟ้านั้นราคาประเมินปรับเพิ่มขึ้นกว่า100%ในแทบทุกเส้นทาง

ที่ดินย่าน ถ.พหลโยธิน ปัจจุบัน ตร.ว.ละ 1.7-2.6 แสนบาท ราคาประเมินใหม่ ตร.ว.ละ 2-2.9 แสนบาท เพิ่มขึ้น 18% ถ.วิภาวดีรังสิต เพิ่มจาก ตร.ว.ละ 1.5-1.85 แสนบาท เป็น 1.85-2.1 แสนบาท เพิ่มขึ้น 12% ถ.ประดิพัทธ์ ปรับจาก ตร.ว.ละ 1.2-1.8 แสนบาท เป็น 1.6-2.1แสนบาท

ขณะที่ราคาที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ-บางใหญ่ และย่านนนทบุรีนั้นเพิ่มหลายแห่ง โดยที่ดินในเขต จ.นนทบุรี ถือเป็นถนนที่ปรับราคาประเมินที่ดินมากที่สุด คือ ถ.ชัยพฤกษ์ ในเขต อ.ปากเกร็ด จากปัจจุบัน ตร.ว.ละ 1 หมื่นบาท ราคาใหม่ ตร.ว.ละ 4 หมื่นบาท เพิ่มขึ้น 300% เนื่องจากการซื้อขายที่ดินส่วนใหญ่ริม ถนนเส้นนี้สูงกว่าราคามาก และมีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ดินริม ถ.ราชพฤกษ์ เขต อ.บางกรวย ปรับจาก ตร.ว.ละ 1.5 หมื่นบาท เป็น ตร.ว.ละ 5 หมื่นบาท เพิ่มขึ้น 233.33%เท่ากับถ.กาญจนาภิเษกที่ปรับขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน

สำหรับที่ดินย่าน ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ปรับจาก ตร.ว.ละ 3.4 หมื่นบาท-1.1 แสนบาท ปรับเป็น 1.2-1.7 แสนบาท ที่ดินย่าน ถ.ประชาชื่น ริมทางรถไฟฟ้าเพิ่มจาก ตร.ว.ละ 4.2 หมื่นบาท-1.35 แสนบาท ราคาประเมินใหม่ปรับเพิ่มเป็น 1.1-1.5 แสนบาท สำหรับถนนย่านอื่นๆ ในเขตบางซื่อนั้นเพิ่มขึ้นทุกเส้นทางเฉลี่ย 20% ขณะที่ย่านสะพานวัดนครอินทร์นั้นเพิ่มจาก ตร.ว.ละ 2 หมื่นบาท เป็น ตร.ว.ละ4.5หมื่นบาท

ก่อนหน้านี้ นางพันธุ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า จะประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ในเดือน ม.ค. ปีหน้า ในระดับจังหวัดนั้นราคาที่ดินภูเก็ตเพิ่มขึ้นสูงสุด 156-157% แม่ฮ่องสอน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 20-30%

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ