Loading

บ้านบีโอไอ 9 เดือนแรกลดฮวบเหตุ บ้านเอื้ออาทร ชะลอสร้า

วันที่ : 11 ธันวาคม 2550
บ้านบีโอไอ 9 เดือนแรกลดฮวบเหตุ บ้านเอื้ออาทร ชะลอสร้าง

                            นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2550 มีจำนวนโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 24 โครงการ รวมจำนวน 10,524 ยูนิต แยกเป็นบ้านเดี่ยว 2,661 ยูนิต ทาวน์เฮาส์ 3,996 ยูนิต และห้องชุดคอนโดมิเนียม 3,867 ยูนิต คิดเป็นจำนวนยูนิตเฉลี่ยต่อโครงการ 439 ยูนิต ลดลงประมาณ 75% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 36 โครงการ รวม 42,635 ยูนิต คิดเป็นจำนวนยูนิตเฉลี่ยต่อโครงการประมาณ 1,184 ยูนิต ""หากดูรายละเอียดตามประเภทจะเห็นได้ว่ายอดขอจัดสรรมีขนาดโครงการที่เล็กลงและจำนวนยูนิตของคอนโดลดลงมากที่สุดจากที่ปีก่อนมี 30,886 ยูนิต แต่ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้กลับมียอดอนุมัติเหลือเพียง 3,867 ยูนิต ลดลงเกือบ 90% ส่วนบ้านเดี่ยวลดลง 40% และทาวน์เฮาส์ลดลง 45% ตามลำดับ""นายสัมมากล่าวว่า สำหรับในไตรมาส 3 ปี 2550 เพียงไตรมาสเดียว มีโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอเพียง 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ 162 ยูนิต นนทบุรี 965 ยูนิต สมุทรปราการ 224 ยูนิต ฉะเชิงเทรา 358 ยูนิต ชลบุรี 292 ยูนิต ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ รองลงมาเป็นคอนโดมิเนียม แต่ไม่มีประเภทบ้านเดี่ยว อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมาการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในที่อยู่อาศัยมีรวมกันปีละไม่เกิน 10,000 ยูนิต แต่ตั้งแต่ปี 2548 มีถึง 36,175 ยูนิต และเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัวเป็น 61,331 ยูนิต ในปี 2549 ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในบางส่วนของโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2549 มีที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมากถึงประมาณ 35,200 ยูนิต แต่ในรอบ 9 เดือนแรกปี 2550 มีที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพียง 4,100 ยูนิตเท่านั้น

                           นางหิรัญญา สุจินัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ที่ผ่านมามีภาคเอกชนได้พยายามที่จะขอให้บีโอไอปรับขึ้นราคาบ้านที่ให้การส่งเสริมการลงทุนจากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 6 แสนบาทต่อยูนิต ให้เกินกว่า 6 แสนบาท เนื่องจากวัสดุก่อสร้างปรับราคาขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวทางบีโอไอต้องพิจารณาให้ละเอียดให้ชัดเจน แต่ยอมรับว่าในช่วง ปี 2549-2550 มีเอกชนขอรับการส่งเสริมบ้านบีโอไอมากขึ้น ทั้งนี้จนถึงปัจจุบันมีบ้านที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอแล้วประมาณ 130,000 ยูนิต

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ