Loading

สถิติจัดสรรรายใหม่ใน กทม.

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2550
สถิติจัดสรรรายใหม่ใน กทม.

สถิติการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินรายใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)ตั้งแต่ปี 2543 -2550 ซึ่งรวบรวมโดยกรมที่ดินชี้ให้เห็นว่าหลังวิกฤตเศรษฐกิจแนวโน้มการขออนุญาตจัดสรรที่ดินมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาก ซึ่งเป็นช่วงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวชัดเจน โดยปี 2546 มีการขออนุญาตจัดสรรที่ดินใน กทม. รวมทั้งสิ้น 136 ราย ปี 2547 มีการขออนุญาต 145 ราย ปี 2548 เท่ากับ 139 ราย

ปี 2549 เท่ากับ 151 ราย ส่วนปี 2550 มีการขออนุญาตจัดสรรถึงเดือนกรกฎาคมรวม 74 ราย แยกเป็นบ้านเดี่ยว 2,155 แปลง บ้านแฝด 782 แปหลง บ้านแถว 3,344 แปลง อาคารพาณิชย์ 479 แปลง และที่ดินเปล่า 298 แปลง รวม 7,058 แปลง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ