Loading

สคบ.ให้ทางผู้บริโภคเอาผิดผู้ผลิตสินค้าเตรียมคลอดกฎหมายฟ้องเรียกค่าตกใ

วันที่ : 21 ตุลาคม 2550
สคบ.ให้ทางผู้บริโภคเอาผิดผู้ผลิตสินค้าเตรียมคลอดกฎหมายฟ้องเรียกค่าตกใจ

สคบ.เตรียมดัดหลังผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าและบริการไม่ได้มาตรฐาน เสนอกฎหมายใหม่ ร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เปิดทางให้ผู้บริโภคฟ้องเรียกค่าเสียหายทางจิตใจได้ พร้อมผลักภาระการพิสูจน์ให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการเจ้าของสินค้า และยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องร้อง มั่นใจผ่านการพิจารณาทันสมัยประชุม สนช.นี้

         

นางรัศมี วิศทเวทย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า สคบ.อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น โดยได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ และพยายามผลักดันให้แล้วเสร็จผ่านการพิจารณาวาระ 2 และ 3 ในสมัยประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) นี้

         

ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย มีสาระสำคัญคือ ประการแรกจากเดิมในกฎหมายพื้นฐานของสคบ. นั้น สคบ.สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคได้อยู่แล้ว แต่จุดเด่นของกฎหมายใหม่ จะมีการเพิ่มความเสียหายทางจิตใจไว้ด้วย  โดยความเสียหายทางจิตใจ จะต้องมีเหตุมาจากความเสียหายทางร่างกายก่อน หรือหมายความว่าต้องมีเหตุบาดเจ็บ สูญเสีย หรือเสียชีวิต จึงสามารถเรียกร้องความเสียหายทางจิตใจได้  แต่ ไม่ใช่ตกใจแล้วจะมาเรียกร้องความเสียหายทางจิตใจ

         

" ประเด็นหลักที่ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากพ.ร.บ.นี้คือ จากเดิมในกฎหมายพื้นฐานของเรา เราก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคได้อยู่แล้ว แต่ว่าจุดเด่นของกฎหมายนี้ก็คือเราเพิ่ม ความเสียหายทางจิตใจไว้ด้วย  ซึ่งตรงนี้ที่เขียนไว้เราสามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนที่เสียหายทางจิตใจ โดยที่จะต้องมีเหตุมาจากความเสียหายทางร่างกายก่อน"

         

นางรัศมี กล่าวต่อว่า ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ประการที่สองคือ การผลักภาระการพิสูจน์ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าสินค้าของบริษัทไม่มีปัญหา โดย สคบ.และผู้บริโภค จะเป็นผู้พิสูจน์เบื้องต้นว่าได้บาดเจ็บจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเท่านั้น จากเดิมที่ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการที่ละเมิดหรือก่อความเสียหายได้อยู่แล้ว แต่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ตนได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบการจริง และความเสียหายนั้นเกิดจากความผิด หรือ การกระทำของผู้ประกอบการ

         

โดยผู้เสียหายจะต้องรู้ถึงกระบวนการหรือขั้นตอนผลิตสินค้าชนิดนั้น ซึ่งมักจะเป็นเรื่องเทคนิค ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เกินกว่าความรู้ความเข้าใจของคนทั่วไป แต่ในกฎหมายใหม่ผู้บริโภคมีภาระพิสูจน์ว่า ตนได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าเท่านั้น โดยไม่ต้องมีภาระพิสูจน์ว่า ความเสียหายเกิดจากข้อบกพร่องในขั้นตอนการผลิตใด หรือชิ้นส่วนใดที่เสียหาย ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากขึ้น ส่วนประการที่สามในกฎหมายใหม่จะเขียนไว้ชัด ว่า สมาคม ที่ได้รับการรับรองให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถฟ้องแทนผู้บริโภคโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล จากเดิมการฟ้องดังกล่าวต้องเสียงค่าธรรมเนียมศาล

         

ทั้งนี้สำหรับผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ของสคบ.ในรอบ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2550 สคบ.ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภครวมทั้งสิ้น 4,346 ราย แบ่งเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา 687 ราย การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั่วไป 1,588 ราย การร้องเรียนเกี่ยวกับสัญญา/อสังหาริมทรัพย์ 2,006 ราย และการร้องเรียนเกี่ยวกับการขายตรงและตลาดแบบตรง 65 ราย  โดยสคบ.สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 338 ราย ได้รับค่าชดเชย 23,098,407 บาท.

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ