Loading

ล่าโฆษณาหมู่บ้านโม้ติดรถไฟฟ้

วันที่ : 13 กันยายน 2550
ล่าโฆษณาหมู่บ้านโม้ติดรถไฟฟ้า

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรม การคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบโฆษณาตามโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่บริเวณโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐหรือเอกชน โดยเฉพาะรถไฟฟ้า 5 สาย เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค เนื่องจากที่ผ่านมาได้ส่งหนังสือไปยังบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 400 แห่ง ให้ส่งเอกสารโฆษณาที่อยู่อาศัยให้ภาครัฐได้ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งหากผิดกฎหมายก็จะแนะนำให้แก้ไขต่อไป แต่ไม่มีบริษัทใดให้ความร่วมมือเลย

 

หากตรวจสอบพบว่าโฆษณาใดที่ไม่มีรายละเอียดชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน จะลงโทษทันที คือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำและปรับ โดยไม่มีการตักเตือน เพราะ สคบ.ได้ใช้วิธีแบบอะลุ้มอล่วย แค่ส่งโฆษณาให้ภาครัฐได้ตรวจสอบความถูกต้อง และที่สำคัญได้ส่งหนังสือให้บริษัท 400 แห่ง ในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม รวมถึงโฆษณาผ่านทางวิทยุและสื่ออื่นเพื่อให้ทราบกันถ้วนหน้าแล้ว

 

ทั้งนี้ปัจจัยที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้ความร่วมมือ เพราะส่วนใหญ่ไม่อยากให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างครบถ้วน แต่จูงใจด้วยกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องราคาถูก, ใกล้สถานีรถไฟฟ้า, สนามบิน, เดินทางสะดวก, ปลอดภัย และสะดวกสบาย จนเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนใน ภายหลัง เบื้องต้นบางรายยังไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างจากกระทรวงมหาดไทย และไม่ผ่านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ได้ขึ้นป้ายโฆษณาให้ประชา ชนจองแล้ว

 

ขณะเดียวกัน สคบ.ได้จัดประกวดโครงการผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ดี โดยผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาจะได้รับใบประกาศจากภาครัฐ เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีจริยธรรม ซึ่งอนาคตภาครัฐจะส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อที่อยู่อาศัยกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ โดยผู้สมัครต้องส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน และใบอนุญาตให้ทำการค้าที่ดิน, รายการหมายเลขใบอนุญาตก่อสร้าง, สำเนาตัวอย่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำกับผู้บริโภคจริง, เอกสารประกอบการเสียภาษีเงินได้ เป็นต้น แต่ก็มีผู้สมัครเพียง 4-5 รายเท่านั้น

 

นายจิรชัย กล่าวว่าปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่มีผู้บริโภคได้ร้องเรียนมากสุด โดย 9 เดือนของปีงบประมาณ 50 (ต.ค. 49-มิ.ย. 50) มีการร้องเรียน และปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย 3,378 ราย ส่วนใหญ่ไม่ดำเนินการตามที่โฆษณา, ซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, การจ้างปลูกสร้างบ้านหรืออาคาร, จ้างต่อเพิ่มที่อยู่อาศัย, ไม่โอนกรรมสิทธิ์, ไม่พัฒนาที่ดิน, ไม่จัดทำสาธารณูปโภคในโครงการ, ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแปลนที่ได้รับอนุญาต, สร้างไม่เสร็จ และบริหารงานของนิติบุคคลไม่โปร่งใส

 

ขณะเดียวกันช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ได้ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจทั่วประเทศ 36,865 ราย ซึ่งเกี่ยวกับการโฆษณาถึง 35,575 ราย เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐเป็นห่วงเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบการอย่างมาก

 

สำหรับแผนงานที่ ครม.เพิ่งอนุมัติโครง การระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย สายสีแดงช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน และช่วงบางซื่อ-มักกะ สัน-หัวหมาก, สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ, สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ  และหัวลำโพง-บางแค และสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และแบริ่ง-สมุทรปราการ.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ