Loading

ลุ้น นิรโทษกรรม อาคารร้า

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2549
ลุ้น นิรโทษกรรม อาคารร้าง

                    ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะคณะกรรมการแก้ไขอาคารก่อสร้างค้างกำลังหารือกับกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่จะต่อใบอนุญาตของอาคารที่ก่อสร้างค้างที่หมดอายุไปแล้ว และขออนุญาตให้อาคารก่อสร้างค้างเหล่านี้สามารถใช้แบบก่อสร้างเดิมภายใต้เงื่อนไขพ.ร.บ.ผังเมืองฉบับเก่า ด้วยการขอนิรโทษกรรมเป็นกรณีๆ ไป เพื่อให้อาคารก่อสร้างค้างสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ขณะที่นายศุภรัตน์ กล่าวว่า อาคารก่อสร้างค้างตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันที่มีจำนวน 281 แห่งนั้น ได้สั่งให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ศึกษาเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นคือ 1.อาคารที่ก่อสร้างค้างเหล่านี้มีบุคคลหรือบริษัทนิติบุคคลชื่ออะไร และใครเป็นเจ้าของโครงการที่แท้จริงในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังต้องการทราบสาเหตุว่าทำไมจึงยุติการก่อสร้าง 2.ถ้าต้องการก่อสร้างให้เสร็จต้องการให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือด้านไหนเป็นกรณีพิเศษ เช่น แหล่งเงินทุน หรือการต่อใบอนุญาตก่อสร้างหมดอายุลง เป็นต้นเท่าที่ประเมินสถานการณ์ตอนนี้ คงไม่ออกเกณฑ์กลางเพื่อเป็นมาตรฐานให้กับการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารค้าง เพราะอาคารสำนักงานแต่ละแห่งมีศักยภาพและทำเลแตกต่างกัน ขณะเดียวกันความคาดหวังในการจำหน่ายโครงการของอาคารที่ก่อสร้างค้าง ภายหลังจากที่ก่อสร้างสำเร็จแล้วจะขายได้หมดหรือไม่ เป็นปัญหาของผู้ประกอบการที่จะเล็งเห็นว่า โครงการไหนมีความเป็นไปได้มากที่สุด ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือจะต้องเปิดกว้าง และมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เจ้าของโครงการเดินเข้าขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังเป็นกรณีๆ ไป เพราะการช่วยเหลือแบบทั่วไป ไม่ทำให้ก่อสร้างอาคารค้างสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ