Loading

เมืองน้ำ สุวรรณภูมิ ต้องขยายความให้ชั

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2549
เมืองน้ำ สุวรรณภูมิ ต้องขยายความให้ชัด

                    โดย ชลิต กิติญาณทรัพย์การจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานคร ตามเอกสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ระบุ ไม่ใช่การจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ทว่าต้องใช้คำว่า ""มหานคร"" เพื่อบ่งบอกถึงระดับการพัฒนาเมืองเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ สมชาย สุนทรวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวยืนยัน ""ไม่ใช่การสร้างเมืองใหม่""  สุวรรณภูมิมหานครเป็นการรวมพื้นที่ เขตลาดกระบัง เขตประเวศ ของ กทม. เขตบางพลี และกิ่งอำเภอบางเสาธงของ จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีเนื้อที่รวมกัน 521 ตารางกิโลเมตร เพื่อจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ มีผู้บริหารมหานครและสภามหานครที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน กล่าวคือ มีคณะกรรมการบริหาร ผู้ว่าการ และสภามหานคร

 

                    คุณสมชายยืนยันว่า 70% ของพื้นที่ทั้งหมดหรือประมาณ 364 ตารางกิโลเมตรจะเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้ำ อีก 30% ที่เหลือคือ เขตชุมชนเก่าที่มีอยู่แล้ว

 

                    ""พื้นที่ 13 กิโลเมตรรอบสนามบินสุวรรณภูมิจะถูกควบคุม"" คุณสมชายย้ำเหมือนหยั่งรู้กระแสคัดค้านของสังคมซึ่งดังรอบทิศทาง

 

                    ประเด็นปรับเปลี่ยนรูปแบบบริหารจาก 2 เขต  กทม. 2 เทศบาลตำบล และ 9 อบต., มาเป็น 1 มหานครเชื่อว่า สังคมไม่น่าติดใจ แต่เหตุผลหลักของกระแสคัดค้านเนื่องมาจากทิศทางพัฒนาของสนามบินทั่วโลกเขาสร้างสนามบินอยู่นอกห่างจากเมือง กำหนดพื้นที่ ว่างเปล่ารอบสนามบินเพื่อความปลอดภัยทางการบิน ขณะที่รัฐบาลชุดปัจจุบันวางกรอบพัฒนาพื้นที่ในท่วงทำนองตรงข้าม

 

                    จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยระบุ มหานครแห่งนี้จะมีเขตควบคุมการก่อสร้างอาคารเพื่อความปลอดภัยทางการบิน ซึ่งคงหมายถึงพื้นที่ 13 กิโลเมตรรอบสนามบิน และนายสมชายมิอาจให้คำตอบได้ว่า น้ำหนักควบคุมจะหนักหน่วงเข้มงวดมากน้อยแค่ไหน ถึงขั้นห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่หรือไม่ จะควบคุมยังไงมิให้รอนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชน ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากนั้นรัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนามหานครไว้ดังนี้เขตลาดกระบัง เป็นเขตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมแปรรูป เขตที่พักอาศัยในลักษณะเมืองน้ำ เป็นพื้นที่รับน้ำ เขตควบคุมมลพิษทางเสียง เขตประเวศ เป็นเขตที่อยู่อาศัย สวนสาธารณะ เขตควบคุมมลพิษทางเสียง เขตบางพลี เป็นเมืองท่องเที่ยวทางน้ำ เมืองอุตสาหกรรม เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เขตกิ่งอำเภอบางเสาธง เป็นพื้นที่รับน้ำ ศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ทางทะเล เขตพาณิชยกรรมและสถานศึกษา

 

                    พิจารณาจากแผนพัฒนากับคำพูดของเสนาบดีมหาดไทย ที่ระบุพื้นที่ 70% เป็นพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่รองรับน้ำ ซึ่งมีนัยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและสร้างบ้านเดี่ยวขนาดพื้นที่ 50 ตารางวาได้เท่านั้น จะเห็นได้ว่า มีอีกหลายประเด็นที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมโดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ""เมืองน้ำ"" อีกทั้งข้อมูลจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมยืนยันว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบังอยู่ตามแนวได้รับผลกระทบมลพิษทางเสียงจากการขึ้นลงของเครื่องบินอย่างเต็มๆ ถึงขั้นต้องพิจารณาย้ายสถานศึกษาแห่งนี้ออกไป ซึ่งไม่แน่ใจว่าผู้บริหารสถาบันทราบข้อมูลแล้วหรือยัง

 

                    ผนวกกับรัฐบาลได้ปักธงเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ 28 กันยายนนี้ ผมเห็นว่า รัฐบาลต้องยิ่งสร้างความเข้าใจกับสังคมมากยิ่งขึ้น เพราะผลกระทบต่อเนื่องจาก ""สุวรรณภูมิมหานคร"" นั้นจะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมอีกมหาศาล ทุกระลอกคลื่นล้วนมีคนได้เปรียบเสียเปรียบทั้งสิ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ