Loading

เปิดโพยสถิติอาคารร้า

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2549
เปิดโพยสถิติอาคารร้าง

                    ความเคลื่อนไหวของภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการคลังที่ออกมาผลักดันนโยบายฟื้นซากอาคารร้างทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่การก่อสร้างค้างคามาตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 281 อาคาร โดยเชิญตัวแทนหลายฝ่ายมาหารือเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปลุกกระแสให้นักธุรกิจ นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติหันมาให้ความสนใจกับอาคารร้างอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเคยมีความพยายามจากหลายฝ่ายในช่วงก่อนหน้านี้มาแล้วหลายครั้ง แต่แทบจะไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเลยขออัพเดตข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับซากอาคารร้าง ที่บริษัท ศิริดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่ง เคยทำการสำรวจและเก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2546 ที่ผ่านมา เผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านทราบอีกครั้ง

 

                    ในการสำรวจครั้งนั้น บริษัท ศิริดา คอนซัลแตนท์ฯ ระบุว่า มีอาคารก่อสร้างค้างในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งสิ้น 504 อาคาร โดยเจ้าของอาคารมีอยู่ 7 กลุ่มด้วยกัน คือ หน่วยงานราชการ สำนักงานพระคลังข้างที่ สถาบันการเงิน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

                    ในจำนวนนี้ใบอนุญาตก่อสร้างหมดอายุ (ขณะสำรวจ) 132 อาคาร หรือร้อยละ 26 ที่เหลือร้อยละ 70 มีการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว

 

                    ด้านความคืบหน้าในการก่อสร้างพบว่า มีอาคารที่ก่อสร้างค้างโผล่เหนือขั้นดิน 319 อาคาร โดยใน 319 อาคารเป็นอาคารที่ก่อสร้างมีความสูงจริงเท่าใบอนุญาต 159 อาคาร ที่เหลืออีก 185 อาคาร มีการก่อสร้างเฉพาะงานเข็ม

 

                    โดย 504 อาคาร ที่มีการสำรวจ คิดเป็นพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง 10,933,336 ตารางเมตร ขนาดที่ดินรวม

16,487 ไร่ แยกเป็นอาคารที่ก่อสร้างเฉพาะงานเข็ม 4,615,213 ตารางเมตร ขนาดที่ดิน 712 ไร่ และอาคารที่มีโครงสร้างโผล่เหนือชั้นดิน 6,318,123 ตารางเมตร ขนาดที่ดิน 936 ไร่

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ