Loading

เคหะฯจัดโปรแรงหนุนผู้มีรายได้น้อย

วันที่ : 11 ธันวาคม 2561
การเคหะฯ สนองนโยบายรัฐ จัดโปรแรง Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์กับ 35 โครงการ
          การเคหะฯ สนองนโยบายรัฐ จัดโปรแรง Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์กับ 35 โครงการ

          นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แต่ละกระทรวงจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่มอบแก่ประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดคัดเลือกกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมโครงการ พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562 (Fill with Happiness) ด้วยการส่ง 4 ความสุขถึงประชาชน ได้แก่ สุขถ้วนหน้า สุขอาศัย สุขร่วมใจ และสุขยั่งยืน โดยการเคหะฯ ได้ร่วมมอบความสุขให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยในสุขอาศัยด้วยโปรโมชั่น Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย เริ่มวันที่ 1 ม.ค.-28 ก.พ. 2562

          สำหรับโครงการที่ร่วมในโปรดังกล่าว ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 35 โครงการ นำมาลดราคาโดยราคาขาย 2.5-4.2 แสนบาท เช่น บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1 และ 2 บ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า) บ้านเอื้ออาทรนครปฐม (ศาลายา 3) บ้านเอื้ออาทรสระบุรี (หนองไข่น้ำ) บ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 1-3) และบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) เป็นต้น

          อีกทั้งยังมีโครงการบ้านแลกบ้าน สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐานหรือย้ายแหล่งงาน รวมถึงลูกค้าที่มีครอบครัวขยายและต้องการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยแจกฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด

          สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการบ้าน เอื้ออาทรทุกโครงการและโครงการ เคหะชุมชน 4 โครงการ และแถมฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ในทุกโครงการ

          นอกจากนี้ เตรียมของขวัญสำหรับลูกค้าในโครงการผ่อนดีไม่มีหนี้ค้าง จะได้รับส่วนลดค่าเช่าซื้องวดเดือน ม.ค. 2562 จำนวน 1,000 บาทอีกด้วย