Loading

อสังหาฯไทย-รับเหมาจีนจ่อคิว โครงการร่วมทุนกคช.5หมื่นล้าน

วันที่ : 17 ธันวาคม 2561
ผู้ว่าฯ กคช. เผยแผนงานปีงบประมาณ 62 ปั๊มยอดขาย เร่ง 3 โครงการเมกะโปรเจกต์ร่วมทุน มูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท แย้มมีอสังหาฯ และรับเหมาจีนสนใจโครงการ พร้อมนำโครงการเข้าร่วม "บ้านล้านหลัง" ระบุโครงการดี
          ผู้ว่าฯ กคช. เผยแผนงานปีงบประมาณ 62 ปั๊มยอดขาย เร่ง 3 โครงการเมกะโปรเจกต์ร่วมทุน มูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท แย้มมีอสังหาฯ และรับเหมาจีนสนใจโครงการ พร้อมนำโครงการเข้าร่วม "บ้านล้านหลัง" ระบุโครงการดี

          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 61 ที่ผ่านมา (ต.ค.60-ก.ย.61) ได้เป้าการขายไว้ 13,000 หน่วย แต่สามารถทำได้ 15,000-16,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 9,000 ล้านบาท เนื่องจาก กคช. ได้เร่งส่งมอบบ้านให้รวดเร็วขึ้น ช่วยประหยัดงบค่าส่วนกลางได้ 300-400 ล้านบาท รวมถึงความสามารถในการบริหารอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาดีขึ้นมาก โดยมีผลกำไรสุทธิ 1,713 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 600 ล้านบาท

          ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 60 ตัวเลขอัตรากำไรขั้นต้น ปรับขึ้นจาก 24% เพิ่มเป็น 26% หนี้สินต่อทุน (D/E)ลดจาก 3.8% มาอยู่ที่ 3.47% และ ROA อยู่ที่ 3.12 % เป็นต้น และในปีงบ ประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) วางเป้าหมายการขายไว้ที่ 13,000 หน่วย ซึ่งยังคงมุ่งการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งการร่วมลงทุน จัดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการขายที่ดิน บางส่วนเพื่อสร้างผลกำไร ปัจจุบัน กคช.มียูนิตระหว่างการขาย 20,000 หน่วย มูลค่าประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาท ขณะที่ในแต่ละเดือนจะต้องมีการรับซื้อยูนิตคืนจากสถาบันการเงินประมาณ 300 หน่วย แต่ตัวเลขเหล่านี้จะไหลเข้ามาเติมใน กคช.

          สำหรับแผนการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) มูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ของ กคช.นั้นคาดว่าภายในปีงบประมาณนี้ จะเริ่มได้  โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูเมืองดินแดงบริเวณพื้นที่เฟส 3-4 ที่จะพัฒนาเป็น Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ และพื้นที่ร่มเกล้าที่จะพัฒนาเป็น "ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า" บนพื้นที่กว่า 600 ไร่ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด ที่ดินดังกล่าว เหมาะสำหรับการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัย คอมมูนิตี้มอลล์ โดยมีการแบ่งที่ดินมาดำเนินการ 138 ไร่ จาก 700-800 ไร่ มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท

          โครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) เป็นหนึ่งใน 3 โครงการนำร่องการพัฒนาโครงการรูปแบบ PPP : เมืองประชารัฐ-Smart City ซึ่งที่ปรึกษา ได้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการพัฒนาที่ดินบนเนื้อที่ 25 ไร่ ได้แก่ เน้นโครงการผู้สูงอายุคาดพัฒนาได้ 1,000 ยูนิต โรงพยาบาล และคอมมูนิตี้มอลล์ มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ทั้ง 3 โครงการจะมีมูลค่ารวมสูงถึง 50,000 ล้านบาท

          "ที่ร่มเกล้า ที่ดินแดง มีบริษัทพัฒนา อสังหาฯไม่ต่ำกว่า 3-4 รายแสดงความต้องการเข้าร่วม รับเหมาจากจีนรายใหญ่ มีความสนใจในตัวโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ ทั้งนี้ คงต้องไปหารือกับกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เกี่ยวกับโครงการ PPP "

          นโยบายบ้านล้านหลังดี กระทบหนี้ครัวเรือนไม่มาก

          ผู้ว่าฯกคช.กล่าวถึงโครงการส่งเสริมของรัฐบาลให้ผู้มีรายได้มีที่อยู่อาศัยว่า  เป็นแนวทางที่ดี และ กคช.ได้เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ที่มีธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นแกนหลักในการปล่อยสินเชื่อตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ 60,000 ล้านบาท โดย กคช. ได้นำโครงการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ 141 โครงการ 10,070 หน่วย เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังของ ธอส. มาให้ประชาชนได้จับจองเป็นเจ้าของส่งท้ายปี 61 และมีความต้องการที่จะเสนอโครงการเข้าร่วมเพิ่มเติมในปี 62 กว่า 20,000-30,000

          ก่อนหน้า ธอส. ได้แจงรายละเอียดโครงการ โดยระบุว่า สำหรับการดำเนินงานในเฟสที่ 1 ธอส.ได้รวบรวมที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งแนวราบและแนวสูง ที่มีความพร้อมให้ผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 61 และมีแผนการก่อสร้างที่ชัดเจนจนถึงปี 65 เข้าร่วมโครงการ 270,000 หน่วย พร้อมเข้าอยู่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 61 จำนวน 133,307 หน่วย