Loading

ธอส.จัดแถวกู้บ้านล้านหลัง

วันที่ : 2 มกราคม 2562
ธอส.เปิดยื่นคำขอกู้เริ่มวันนี้ เตรียมคัดคุณสมบัติ คาดเหลือคนใช้สิทธิเต็มวงเงิน 5 หมื่นล้านแรก
          ธอส.เปิดยื่นคำขอกู้เริ่มวันนี้ เตรียมคัดคุณสมบัติ คาดเหลือคนใช้สิทธิเต็มวงเงิน 5 หมื่นล้านแรก

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.จะเปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังกับ ธอส. ในกลุ่มที่ 5.9 หมื่นล้านบาทแรก ในวันนี้เป็น วันแรก จนถึงวันที่ 29 มี.ค. 2562 โดยจะให้ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-28 มิ.ย. 2562 จากผู้จองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2561 รวมกว่า 1.27 แสนล้านบาท

          ทั้งนี้ คาดว่าลูกค้าประชาชนที่จองสิทธิสินเชื่อจะทยอยเข้ามาขอรับคำปรึกษาและยื่นเอกสารขอกู้จริงจนครบกรอบวงเงินรอบแรกรวม 5 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะผู้มีรายได้ไม่เกิน 2.5 หมื่นบาท/เดือน ในกรณีที่ผู้จองสิทธิมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถูกปฏิเสธสินเชื่อรายต่อไปก็จะเลื่อนสิทธิขึ้นมา ซึ่งขณะนี้มีการจองสิทธิสินเชื่อรวมกันสูงถึง 1.13 แสนล้านบาท สะท้อนว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการมีบ้านของตนเอง เพราะการกำหนดให้ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท/เดือน ในช่วง 5 ปีแรก อีกทั้งยังได้สิทธิเรื่องอัตราดอกเบี้ย 3% คงที่นานถึง 5 ปี

          สำหรับผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังสามารถนำเอสเอ็มเอสที่ระบุรหัสการจองสิทธิ ไปตรวจสอบวันที่กำหนดให้ยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th หรือสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ธอส.

          นอกจากนี้ ผู้ยื่นกู้จะต้องนำหลักฐาน ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ได้แก่ เอกสารแสดงตัวตน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส เอกสารแสดงรายได้ อาทิ กรณีพนักงานประจำ ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง หรือกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ และรูปถ่ายกิจการ เป็นต้น

          ก่อนหน้านี้ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธาน ธอส. กล่าวว่า นายอภิศักดิ์ ตันติ วรวงศ์ รมว.คลัง มอบนโยบายให้ ธอส.ช่วยเหลือ ประชาชนที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัย โดยให้เสนอแผนขยายวงเงิน ระยะเวลาโครงการออกไป เพื่อเสนอให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. พิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการในส่วนที่ขยายเพิ่มต่อไป