Loading

การเคหะฯเปิดให้จองโครงการที่อยู่อาศัย

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2562
น.ส.สุดใจ สมัครัตน์ ผช.ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.)เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติได้เปิดตัวโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 2 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภคเปิดให้ผู้สนใจจองระหว่างวันที่ 22 ก.พ.- 3 มี.ค.2562
          น.ส.สุดใจ สมัครัตน์ ผช.ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.)เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติได้เปิดตัวโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 2 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภคเปิดให้ผู้สนใจจองระหว่างวันที่ 22 ก.พ.- 3 มี.ค.2562  พร้อมกัน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครนายก ฉะเชิงเทราลพบุรี ชุมพร สกลนคร ศรีสะเกษ แบ่งเป็นโครงการเชิงสังคม 6 โครงการ จำนวน 1,992 หน่วย และโครงการเชิงสังคมสำหรับประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง 1 โครงการจำนวน 87 หน่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,079 หน่วย ที่ จ.นครนายก พรหมณี 1 เป็นบ้านแฝด 2 ชั้นราคาเริ่มต้น 790,000 บาท

          จองที่ศูนย์ชุมชนโครงการนครนายกพรหมณี จ.ฉะเชิงเทรา บ้านแฝด 2 ชั้น จอง ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จ.ลพบุรี ที่พัฒนานิคมเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นราคาเริ่มต้น 740,000 บาท จองที่ศูนย์ชุมชนโครงการลพบุรี(พัฒนานิคม)จ.ชุมพร เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นราคาเริ่มต้น790,000บาทจองสนง.สำนักงานเคหะชุมพร และจ.สกลนคร สว่างแดนดินเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น ราคาเริ่มต้น 707,000 บาท จอง ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสว่างแดนดิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า การเคหะแห่งชาติมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่สร้างบ้านในฝันของทุกคน ซึ่งพร้อมให้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆแล้ววันนี้ สำหรับผู้สนใจหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1615.