Loading

ธนารักษ์เล็งผุดบ้านคนจนเพิ่มหลังยอดจองทะลัก 2,100 ยูนิต

วันที่ : 8 เมษายน 2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมกำลังเข้าไปสำรวจความต้องการของผู้มีรายได้น้อยในเขตที่ดินราชพัสดุของกรมใน 7 จังหวัด
        ธนารักษ์เล็งผุดบ้านคนจนเพิ่มหลังยอดจองทะลัก 2,100 ยูนิต

        นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมกำลังเข้าไปสำรวจความต้องการของผู้มีรายได้น้อยในเขตที่ดินราชพัสดุของกรมใน 7 จังหวัด อาทิ สงขลา กรุงเทพฯ พะเยา สระบุรี เป็นต้น ว่ามีความต้องการบ้านเป็นของตัวเองมากน้อยเพียงใด ก่อนจะเริ่มพัฒนาโครงการบ้านคนไทยประชารัฐเพิ่มเติม หลังจากโครงการบ้านคนไทยประชารัฐนั้นเริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย และขอนแก่น และปัจจุบันมีผู้มีรายได้น้อยจองสิทธิ์แล้วรวม 2,100 ยูนิต จากทั้งหมด 2,300 ยูนิต

          สำหรับเกณฑ์ในการได้รับสิทธิ์จองเช่าซื้อบ้านคนไทยประชารัฐของกรมธนารักษ์จะให้สิทธิ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนจำนวน 11.4 ล้านรายก่อนเป็นลำดับแรก หลังเปิดให้ผู้ถือบัตรคนจนจองใช้สิทธิ์แล้วจึงจะพิจารณาเปิดให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน เข้ามาจองบ้านในส่วนที่เหลือ และหากยังจองใช้สิทธิ์ไม่หมด จึงจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปไม่ว่ารายได้เท่าไหร่เข้ามาจองใช้สิทธิ์ได้