Loading

กคช.พร้อมรื้อต่อแฟลตดินแดง

วันที่ : 17 เมษายน 2562
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.)เปิดเผยความคืบหน้าอาคารเคหะชุมชนดินแดงแฟลต 18-20 ซึ่งอยู่ระหว่างรื้อถอนตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ถล่มลงมาเมื่อวันที่ 2 เม.ย. และได้ยุติการรื้อถอนเพื่อตรวจสอบระบบต่างๆว่า หลังจากที่กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุพบเป็นเรื่องทางเทคนิคเนื่องจากสภาพอาคารเก่าทรุดโทรม
          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.)เปิดเผยความคืบหน้าอาคารเคหะชุมชนดินแดงแฟลต 18-20 ซึ่งอยู่ระหว่างรื้อถอนตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ถล่มลงมาเมื่อวันที่ 2 เม.ย. และได้ยุติการรื้อถอนเพื่อตรวจสอบระบบต่างๆว่า หลังจากที่กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุพบเป็นเรื่องทางเทคนิคเนื่องจากสภาพอาคารเก่าทรุดโทรม ขณะเดียวกัน คณะกรรมการแก้ไขสิ่งแวดล้อมก็ได้ส่งทีมเข้าไปตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และจะประชุมวันที่ 18 เม.ย.นี้ เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถกำหนดให้รื้อถอนต่อไปได้เมื่อไหร่ หรือจะให้ปรับเพิ่มมาตรการอย่างไร ทาง กคช.ก็เตรียมพร้อมดำเนินอย่างเต็มที่ หากคณะกรรมการมีมติให้รื้อถอนต่อไปได้ ก็จะทำให้โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 สามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามแผน ส่วนผู้รับเหมาการรื้อถอนยังเป็นบริษัทเดิม เนื่องจาก ผู้รับเหมารายเดิมไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดเงื่อนไขจากสัญญาและได้รับผิดชอบเยียวยาผู้เสียหายเต็มที่ ทาง กคช.ก็ได้มอบเงินชดเชยค่าเสียรายได้ให้ผู้เสียหายซึ่งทุกคนพึงพอใจและเข้าใจถึงเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอุบัติเหตุ.