Loading

รัฐ-เอกชน ร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย

วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติในโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Joint Support) อย่างเป็นทางการ
          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติในโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Joint Support) อย่างเป็นทางการ โดยติดต่อขอซื้อแบบเอกสารขอรับสนับสนุนโครงการได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

          ดร.ธัชพลกล่าวต่อว่า ปีนี้ตั้งเป้าผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการประมาณ 50 ราย แต่ถึงตอนนี้มีติดต่อเข้ามาแล้ว 20-30 รายแล้ว ดังนั้นปี 2563 ต้องปรับเพิ่ม ส่วนสถาบันการเงินของรัฐที่จะเข้าร่วมสนับสนุน มีธนาคารกรุงไทย ออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนสถาบันการเงินเอกชนที่ประสงค์จะร่วมให้สินเชื่อโครงการนี้ด้วย คงต้องรอปีหน้า โดยผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ กองพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6438 และ 0-2351-6439 ในวันและเวลาราชการ