Loading

บ้านประชารัฐดอก2.75%

วันที่ : 19 มิถุนายน 2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดโครงการสินเชื่อบ้านคนไทยประชารัฐวงเงิน 4,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับเช่าสิทธิการเข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ 8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาคทั่วประเทศ
         ออมสิน-ธอส.ช่วยปล่อยกู้

          นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดโครงการสินเชื่อบ้านคนไทยประชารัฐวงเงิน 4,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับเช่าสิทธิการเข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ 8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาคทั่วประเทศ โดยกำหนดดอกเบี้ยผ่อนปรน 4 ปีแรก คิด 2.75% ต่อปี หลังจากนั้นลูกค้ารายย่อยเอ็มอาร์อาร์ ลบ 0.75% ระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปี วงเงิน 350,000-700,000 บาท

          "ตัวอย่าง หากกู้ 700,000 บาท อัตราการผ่อนชำระ 4 ปีแรก จะอยู่ที่ 3,300 บาทต่อเดือน และปีที่ 5-30 จะผ่อนชำระประมาณ 4,400-4,500 บาทต่อเดือน และหากกู้ 350,000 บาท ผ่อนชำระ 4 ปีแรก อยู่ที่ 1,700 บาทต่อเดือน ปีที่ 5-30 ผ่อนชำระที่ 2,300 ต่อเดือน ซึ่งถูกกว่าค่าเช่าอีก นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อให้ผู้ประกอบการกู้นำไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ย 3 ปีแรก 3% ต่อปี หลังจากนั้น เอ็มแอลอาร์ลบ 1% ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี"

          ปัจจุบันกรมฯ ได้เปิดประมูลหาผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการและผู้รับสิทธิการพัฒนาที่ราชพัสดุพร้อมทั้งจัดทำสัญญาเช่าแล้ว 5 พื้นที่ และเปิดจองไปแล้ว 4 พื้นที่ ประกอบด้วย ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และเชียงราย โดยมีผู้จองสิทธิจำนวน 2,249 ราย คิดเป็น 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด 2,302 ยูนิต ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจสูงมาก และได้เริ่มก่อสร้างแล้ว 1 แห่งที่ประจวบ คีรีขันธ์ และในปีงบ 62 จะเปิดประมูลหาผู้ลงทุนที่นครพนม

          นอกจากนี้ กรมฯเตรียมเดินหน้าโครงการบ้านคนไทยระยะสอง เริ่มทำประชาพิจารณ์ปี 63 และเริ่มก่อสร้างในปี 64 โดยเบื้องต้นคัดเลือกที่ราชพัสดุ 8 จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา กำแพง เพชร สงขลา พังงา ศรีสะเกษ โดยในกรุงเทพฯจะอยู่ใจกลางกรุงแถวถนนเชื้อเพลิง สำหรับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ มีที่อยู่อาศัย 3 รูปแบบ ประกอบด้วยบ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแรกเป็นประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง หากจองไม่หมดจะเปิดให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และประชาชนทั่วไป ตามลำดับ

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า ธอส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้เช่าสิทธิโครงการบ้านคนไทย ทั้งสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และสินเชื่อสำหรับอยู่อาศัย ดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1-4 เท่ากับ 2.75% โดยผู้มี คุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติ กรรมกับธนาคารได้จนถึงวันที่ 2 ม.ค. 66 และหากติดปัญหาการขอกู้ก็สามารถเข้าร่วมโรงเรียนการเงินเพื่อทำประวัติทางการเงินใช้ยื่นขอกู้ภายหลังได้

          นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐให้ผู้ประกอบการ 3 ราย ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย และขอนแก่น เป็นอาคารห้องชุด และบ้านแฝดชั้นเดียว มูลค่า 1,564 ล้านบาท คาดก่อสร้าง 2,302 ยูนิต มีผู้สนใจ 4,953 ราย จองสิทธิกับผู้ประกอบการ 2,210 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐ 512 ราย กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน อีก 1,674 ราย และกลุ่มประชาชนทั่วไป 5 ราย