Loading

กคช.เตรียมยกโมเดลบางขุนเทียน แก้ปัญหาโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

วันที่ : 3 ธันวาคม 2562
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากที่ประชาชนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ เพราะมีการปรับลดจำนวนหน่วยก่อสร้างในโครงการเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ จึงทำให้ผังจริงไม่ตรงกับผังเดิมที่เคยขอรับการยกเว้น
          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากที่ประชาชนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ เพราะมีการปรับลดจำนวนหน่วยก่อสร้างในโครงการเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ จึงทำให้ผังจริงไม่ตรงกับผังเดิมที่เคยขอรับการยกเว้น ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จนทำให้เกิดการติดขัดทางกฎหมายขึ้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดี

          สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน (แสมดำ) เป็นอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 812 หน่วย ปัจจุบันดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดรายแรก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ซึ่งได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้ว จำนวน 510 หน่วย และอยู่ระหว่างรอนัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้าที่เหลือ

          โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 1,292 หน่วย ปัจจุบันดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดรายแรก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้ว จำนวน 910 หน่วย และอยู่ระหว่างรอนัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้าที่เหลือ

          โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 1,684 หน่วย ปัจจุบันสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน และกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตรวจสภาพที่ดิน และวัดขนาดห้องชุด รวมถึงกำหนดราคาประเมิน ซึ่งคาดว่าจะจดนิติบุคคลอาคารชุดได้ประมาณเดือนธันวาคม 2562 โดยการเคหะแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดให้แก่ผู้อยู่อาศัยในทันทีหลังจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 2,200 หน่วย ปัจจุบันดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดรายแรก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้ว จำนวน 73 หน่วย และอยู่ระหว่างรอนัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับลูกค้าที่เหลือต่อไป
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ