Loading

มอบสัญญาบ้านเช่าราคาพิเศษ ช่วยคนจน

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน" พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2 จำนวน 50 คน
          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน" พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2 จำนวน 50 คน โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ต้อนรับ ณ โครงการเคหะร่มเกล้า 2 ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าฯกคช. กล่าวว่า กคช. จัดโปรโมชั่น "เช่าทั่วไทย" บ้านเช่าราคาพิเศษให้กับประชาชน เริ่มต้นเพียง 999 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จำนวน 10,000 หน่วย โดยเปิดให้จองสิทธิผ่านระบบออนไลน์ http://999.nha.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สิ้นสุดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันมีผู้สนใจจองจำนวน 16,173 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.พ.2563) สอบถามได้ที่ Call Center 1615

          กคช.จึงได้จัดงาน "บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน" โดยทำพิธีมอบสัญญาเช่าโครงการบ้านเช่าราคาพิเศษให้แก่ผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2 จำนวน 50 คน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับพื้นที่เขตลาดกระบัง เข้าร่วมโครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะร่มเกล้า 2 จัดสร้าง เป็นอาคารชุดสูง 4 ชั้น จำนวน 126 อาคาร 6,024 หน่วย ตั้งอยู่ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น และโครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 2 จัดสร้างเป็นอาคารชุด สูง 5 ชั้น จำนวน 107 อาคาร 4,795 หน่วย โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิในพื้นที่ดังกล่าว 794 ราย