Loading

ธอส. จับมือ กรีน เมโทร หนุนโครงการบ้านล้านหลัง

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประสานความร่วมมือกับ 6 จังหวัดภาคอีสาน ผลักดันโครงการบ้านล้านหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประสานความร่วมมือกับ 6 จังหวัดภาคอีสาน ผลักดันโครงการบ้านล้านหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ล่าสุด  มีผู้ยื่นคำขอกู้แล้วจำนวน 23,766 ราย วงเงิน 17,513 ล้านบาท และ ธอส. ได้อนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้มีบ้านแล้ว 22,463 ราย วงเงินกู้ 15,988 ล้านบาท  ทั้งนี้ บริษัท กรีน เมโทร จำกัด พร้อมลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มจำนวน 1,200 หลัง ในพื้นที่ 6 จังหวัด เพื่อรองรับความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ของประชาชนตามโครงการบ้านล้านหลัง

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่ ธอส. ได้จัดทำ โครงการ บ้านล้านหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของ ตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงาน หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท กรอบ วงเงินโครงการรวม 60,000 ล้านบาท แบ่งเป็น สินเชื่อ ที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) วงเงิน 50,000 ล้านบาท และสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) วงเงิน 10,000 ล้านบาท

          ทั้งนี้ในส่วนของ สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งแบ่งเป็น กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อคนต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - ปีที่ 5  คงที่ 3.00% ต่อปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม (4 ฟรี) ได้แก่ 1. ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2. ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน 3. ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ 4. ฟรีค่าจดทะเบียน นิติกรรมจำนอง หรือ กรณีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อคนต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1- ปีที่ 3 คงที่ 3.00% ต่อปี กำหนดยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ล่าสุด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีผู้ติดต่อ ยื่นคำขอกู้แล้วจำนวน 23,766 ราย วงเงิน 17,513 ล้านบาท และ ธอส. ได้อนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้มีบ้านในฝันเป็นของตนเองได้แล้วทั้งสิ้น 22,463 ราย วงเงินกู้ 15,988 ล้านบาท

          ขณะที่กรณี สินเชื่อพัฒนาโครงการ ให้กู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบัติพร้อมกับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนำไปจัดทำที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของหน่วยขายทั้งหมดในโครงการ อัตราดอกเบี้ย MLR - 1.25% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 5.875% ต่อปี) ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว 2 โครงการ วงเงินรวม 141.49 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ City Park Condo อาคาร B จำนวน 210 หน่วย ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโดย บริษัท อีสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด และโครงการ ดิ เอนทรีโอ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 170 หน่วย ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโดย บริษัท กรีนเมโทร จำกัด

          และจากจำนวนผู้ลูกค้ารายย่อยที่ร่วมโครงการบ้านล้านหลังที่ล่าสุด ธอส. ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วถึง 15,988 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงว่าความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท มีอยู่จริงในตลาด โดยเฉพาะในกลุ่ม ผู้มีรายได้น้อยที่หากซื้อบ้านราคา 1 ล้านบาท จะผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงแค่ 3,800 บาทต่อเดือนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาทต่อราย หากลงทะเบียนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการบ้านดีมีดาวน์ และจดทะเบียนนิติกรรมจำนองภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศจะพร้อมลงทุนก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และธนาคารจะสามารถอนุมัติสินเชื่อตามโครงการบ้านล้านหลังได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้ ธอส.ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปีละ 13,000-15,000 ล้านบาท

          ด้านนายวิชัย ประเสริฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กรีน เมโทร จำกัด ผู้พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรโครงการ ดิ เอนทรีโอ กล่าวว่า ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพดีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้แก่ชาวจังหวัดอุดรธานี พร้อมกับสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม บริษัท กรีน เมโทร จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ ดิ เอนทรีโอ ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น เฟสแรกจำนวน 170 หน่วย ตั้งอยู่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยห่างจากตัวเมืองประมาณ 2.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้จำนวน 50 ล้านบาท จาก ธอส. เพื่อก่อสร้างบ้านและพัฒนา สาธารณูปโภคในโครงการ และจำหน่ายได้หมดแล้ว ทั้ง 170 หน่วย นอกจากนี้  บริษัท กรีน เมโทร จำกัด ยังมีแผนขยายการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่สามารถเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังอีกจำนวน 1,200 หน่วย ภายในปี 2564  ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด และ จ.นครราชสีมา เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเฟส 2 ต่อไป