สนองรัฐจัดบ้านล้านหลังเฟส 2
Loading

สนองรัฐจัดบ้านล้านหลังเฟส 2

วันที่ : 21 มิถุนายน 2564
ธอส.ทุ่ม 4 หมื่นล.-กดดอกคงที่ 1.99% นาน 4 ปี

          ธอส.ขานรับนโยบายรัฐ ชงบอร์ดคลอดโครงการบ้านล้านหลังเฟส 2 วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท กดดอกเบี้ยคงที่ 1.99% นาน 4 ปี ช่วยลูกค้ากู้ต่อรายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ให้ผ่อนต่องวดแค่ 5 พันบาท พร้อมยื่นกู้ก.ย.นี้

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ภายในเดือนมิ.ย. 2564 ธนาคารเตรียมจะนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 กรอบวงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา ก่อนเสนอต่อไปยังกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีภาระดอกเบี้ยต่ำ

          ทั้งนี้ เงื่อนไขเบื้องต้นจะกำหนดให้กู้สำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยปีที่ 1-ปีที่ 4 อยู่ที่ 1.99% ระยะเวลาการกู้สูงสุดที่ 40 ปี โดยกรณีกู้ 1.2 ล้านบาท ผ่อนชำระคงที่ 7 ปีแรกที่ 5 พันบาทต่อเดือน คาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่สนใจยื่นคำขอกู้ในโครงการดังกล่าวได้ภายในเดือนก.ย. 2564

          "โครงการบ้านล้านหลังในเฟส 2 นี้จะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำเมื่อเทียบเฟสแรกที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ในช่วง 3-5 ปี ภายใต้หลักการที่รัฐบาลชดเชยเท่าเดิม โดยอัตราดอกเบี้ยต่ำในเฟส 2 นี้จะช่วยบรรเทาภาระของประชาชนให้ผ่อนชำระ ส่วนรายละเอียดต้องรอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา ก่อนเสนอให้กระทรวงการคลังและครม.พิจารณาต่อไป"

          นายฉัตรชัยยังกล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการบ้านล้านหลัง เฟสแรก วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2564 พบว่ามีประชาชนที่สนใจยื่นกู้แล้ว 54,100 บัญชี คิดเป็นวงเงิน 42,200 ล้านบาท โดยธนาคารได้เร่งพิจารณาอนุมัติปล่อยกู้แล้ว 51,200 บัญชี คิดเป็นวงเงิน 40,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังเหลือวงเงินในโครงการอีกประมาณ 10,000 ล้านบาท

          สำหรับโครงการบ้านล้านหลัง เฟสแรก กำหนดกรอบวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย จำนวน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน ปีที่ 1-ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม ได้แก่ 1.ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2.ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน 3.ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ 4.ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

          ส่วนกรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 3 คงที่ 3.00% ต่อปี กรณีลูกค้ากู้ 1.2 ล้านบาท จะผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงแค่ 4,500 บาท/เดือนเท่านั้น ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2562-30 ธ.ค. 2564