ไฟเขียวธอส.ปล่อยกู้2หมื่นล. สานต่อ บ้านล้านหลัง เฟส 2
Loading

ไฟเขียวธอส.ปล่อยกู้2หมื่นล. สานต่อ บ้านล้านหลัง เฟส 2

วันที่ : 8 กันยายน 2564
ครม.เคาะโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ธอส.ชูผ่อน5พันต่องวด - ดีเดย์10ก.ย.64
     
          ครม.อุ้มผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยของตนเอง เห็นชอบธอส.สานต่อโครงการ "บ้านล้านหลัง"ยะที่ 2 กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท ดบ.คงที่ 4 ปีแรก1.99% ต่อปี ยึดกรอบซื้อ-ขายที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส.เงินงวด 5,000 คงที่ นานถึง 84 งวดแรก พร้อมยกเว้นค่าใช้จ่ายในการทำนิติกรรม เปิดลงทะเบียน 10 ก.ย.นี้ ผ่านแอป GHB ALL รับรหัสเข้าร่วมโครงการ ล่าสุดบ้านล้านหลังเฟสที่ 1 อนุมัติไปแล้ว 53,000 ราย กว่า 40,000 ล้านบาท จ่อปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการอีก 3 โครงการ วงเงิน 439 ล้านบาท

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ให้ ธอส.สานต่อ"โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2)" ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถ เข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ในการซื้อ และขายที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรกเท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีที่ 5-7 เท่ากับ MRR -2% ต่อปี และปีที่ 8 ถึงตลอดอายุสัญญา

          กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป เท่ากับ MRR -0.75% ต่อปี กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR -1% ต่อปี และกรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารอยู่ที่ 6.150% ต่อปี)

          ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี เงินงวดคงที่ 84 งวดแรก (7 ปี) กรณีกู้ 1,200,000 บาท ผ่อนชำระงวดละ 5,000 บาท ในช่วง 84 งวดแรก ให้กู้เพื่อซื้อบ้าน หรือห้องชุด ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้าน มือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส. นอกจากนี้ ธอส.ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ประเภทในการทำนิติกรรมกับธนาคารฯ สำหรับลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน หรือผ่อนชำระเงินดาวน์ บ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และหากไม่สามารถแสดง หลักฐานที่มาของรายได้ให้ธนาคารพิจารณาได้ ให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Financial Literacy และออมไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อน ชำระไม่น้อยกว่า 9 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ต่อไป

          ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALL เพื่อรับรหัสและมาแสดงในการยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

          สำหรับความคืบหน้าโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 1 (ณ วันที่ 5 กันยายน 2564) มีลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 53,000 ราย วงเงินรวมกว่า 40,000 ล้านบาท ขณะที่สินเชื่อ เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ของโครงการบ้านล้านหลัง เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อเพิ่มขึ้นกว่า 3,500 หน่วย และเตรียมพิจารณาอนุมัติอีก 3 โครงการ วงเงินสินเชื่อ 439 ล้านบาท 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ