กนอ.ฟุ้งยอดขาย/เช่าที่ดินพุ่ง
Loading

กนอ.ฟุ้งยอดขาย/เช่าที่ดินพุ่ง

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การลงทุนจากต่างชาติเข้ามาต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่อีอีซี คาดว่าเป็นผลจากโครงการ LTR Visa ดึงนักลงทุนต่างชาติมีศักยภาพ สูงและผู้มีความมั่งคั่งเข้ามาลงทุน ใน 12 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย โดย กนอ.ได้คาดการณ์ไว้เช่นกันว่าปีนี้เม็ดเงินลงทุนในพื้นที่นิคมฯ เพิ่มมากขึ้น
          กนอ.อวดยอดขาย/เช่าที่ดินพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปี 65 ทะลุ 2 พันไร่ อานิสงส์เปิดประเทศหนุนเต็มสูบ ฟุ้งเนื้อหอมต่างชาติสนใจเข้าชมพื้นที่ต่อเนื่อง จ่อขยับเป้าขาย/เช่าปีหน้าเพิ่มเป็น 2.5 พันไร่

          นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 (ก.ย.64-ต.ค 65) กนอ.มียอดขาย/เช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 2,016.24 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 65.1% เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดย กนอ.ได้ปรับเป้ายอดขาย/เช่าที่ดินในช่วงครึ่งปีหลังภายหลังการเปิดประเทศ ส่งผลให้มีนักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้ามาชมพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นผลจากความเชื่อมั่นในโครงการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งทั้ง 4 โครงการมีความก้าวหน้าการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่โครงการต่อเนื่องชัดเจน

          รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให้นักลงทุน ตัดสินใจจอง/ซื้อ/เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนิคมอุตสาหกรรม ร่วมดำเนินงาน และนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง โดยยอดการขาย/เช่านิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่อีอีซี 1,716.99 ไร่ และนอกพื้นที่อีอีซี 299.25 ไร่ มีการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ และใบขออนุญาตส่วนขยาย 407 ราย เกิดการจ้างงาน 39,643 คน มูลค่าการลงทุนรวม 137,677.75 ล้านบาท

          "การลงทุนจากต่างชาติเข้ามาต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่อีอีซี คาดว่าเป็นผลจากโครงการ LTR Visa ดึงนักลงทุนต่างชาติมีศักยภาพ สูงและผู้มีความมั่งคั่งเข้ามาลงทุน ใน 12 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย โดย กนอ.ได้คาดการณ์ไว้เช่นกันว่าปีนี้เม็ดเงินลงทุนในพื้นที่นิคมฯ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากหลายปัจจัยแล้ว ทำให้ในปี 2566 กนอ.ตั้งเป้ายอดขาย/เช่าพื้นที่ไว้ที่ 2,500 ไร่ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและปัจจัยบวกจากทิศทางการเคลื่อนย้ายการลงทุนที่เกิดขึ้นทั่วโลก" นายวีริศกล่าว
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ