กคช.จับมือ ธอส.เร่งช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่ 
Loading

กคช.จับมือ ธอส.เร่งช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่ 

วันที่ : 7 มกราคม 2566
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้มีการประชุมหาวิธีเร่งรัดให้คนจนได้มีบ้านอยู่อาศัยเร็วขึ้น มากขึ้น และคุณภาพดีขึ้น โดยมุ่งเน้นผู้มีรายได้น้อย เมื่อ 2 องค์กรมาร่วมกันแล้วย่อมจะเกิดพลังขับเคลื่อนที่มีศักยภาพมาก
          นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหาแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย โดยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแบบหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐ ระหว่าง พม.โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ว่าได้มีการประชุมหาวิธีเร่งรัดให้คนจนได้มีบ้านอยู่อาศัยเร็วขึ้น มากขึ้น และคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งเป็นการปรับปรุงฐานะทางการคลังการเงินของการเคหะแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการระบุให้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ตลอดจนแก้ปัญหาให้ประชาชนแบบพุ่งเป้า โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน

          นายจุติกล่าวต่อว่า ขณะนี้เรามีการแบ่งปันข้อมูลการบริหารงาน โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องการให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง ในขณะที่การเคหะแห่งชาติต้องการให้คนไทยมีบ้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นผู้มีรายได้น้อย เมื่อ 2 องค์กรมาร่วมกันแล้วย่อมจะเกิดพลังขับเคลื่อนที่มีศักยภาพมาก เพราะจะทำให้คนไทยมีบ้านอยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพ และสามารถเกิดทางเลือกที่ว่าจะเช่าอยู่หรือเป็นเจ้าของ

         อย่างไรก็ตาม ตนอยากให้คำมั่นกับประชาชนว่า ถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาบริหารงานอีกไม่มากนัก แต่จะไม่มีใครผ่อนคันเร่ง ต้องทำงานเรื่องนี้ให้ประชาชนได้มีบ้านอยู่อาศัยให้ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดอย่างแน่นอน
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ