Loading

ปี 2560 สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ
(เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก-ตาก)
วัน เวลา –  วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.
 
  • สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนานี้
  • ได้รับข้อมูลอุปทาน-อุปสงค์ตลาดที่อยู่อาศัย
  • ได้รับข้อมูลบทวิเคราะห์ Absorption Rate ของที่อยู่อาศัย
  • ได้รับเล่มรายงานสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย แยกประเภท ทำเล และระดับราคา
  • ได้รับข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดของการพัฒนาพื้นที่ 4 จังหวัดหลักภาคเหนือ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ : Stock ( 100 )
1,500 บาท