Loading

ปี 2560
สัมมนาสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนานี้
  • ได้รับข้อมูลอุปทาน-อุปสงค์ตลาดที่อยู่อาศัย
  • ได้รับข้อมูลบทวิเคราะห์ Absorption Rate ของที่อยู่อาศัย
  • ได้รับเล่มรายงานสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย แยกประเภท ทำเล และระดับราคา
  • ได้รับข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดของการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Stock ( 100 )
1,500 บาท