กคช.กางแผนผุด2หมื่นยูนิตแสนล. เลือกเชื่อมสายส้มต้นแบบสมาร์ทซิตี้
Loading

กคช.กางแผนผุด2หมื่นยูนิตแสนล. เลือกเชื่อมสายส้มต้นแบบสมาร์ทซิตี้

วันที่ : 29 ธันวาคม 2559
กคช.กางแผนผุด2หมื่นยูนิตแสนล. เลือกเชื่อมสายส้มต้นแบบสมาร์ทซิตี้

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า แผนงานปี 2560 จะสานต่อโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (ปี 2559-68) โดยปี 2560 จะมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยรวม 2 หมื่นยูนิต มูลค่ากว่า 1.5 แสนล้านบาท อาทิ ฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง เฟส 2-4 ซึ่งเฟส 2 จะมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนเฟส 3-4 จะใช้การลงทุนภาครัฐร่วมเอกชน (พีพีพี) ขณะนี้เฟสแรกได้เริ่มการก่อสร้างแล้ว คาดเสร็จปี 2561 โดยโครงการนี้มีแผนทำทางเดินเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีส้ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และใช้เป็นต้นแบบพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอื่น ซึ่งโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 22 โครงการ รวม 7.2 พันยูนิต อาทิ บ้านข้าราชการ เคหะประชารัฐ บ้านกตัญญู และพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมโครงการ เดิมอีกกว่า 100 ชุมชน

นายธัชพลกล่าวว่า โครงการ กคช.ที่ผ่านมา เน้นการลงทุนเองและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่โมเดลใหม่เพื่อให้พัฒนาโครงการได้เร็วขึ้น เช่น การลงทุนร่วมกับเอกชน ในที่ดินที่มีศักยภาพ การนำโครงการให้เช่าที่มีอยู่มาแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือนำโครงการให้เช่าที่มีอยู่ จัดตั้งเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์) เพื่อระดมทุนในการพัฒนาโครงการต่อไป รวมถึงมีแผนร่วมกับพาร์ตเนอร์ เช่น กระทรวงพลังงาน พัฒนาโครงการที่ติดโซลาร์รูฟ โดยผู้อยู่อาศัยในโครงการจะจ่ายค่าไฟฟ้าถูกกว่าปกติ และโครงการรองรับสังคม ผู้สูงอายุ โดยสัดส่วน 10% หรือบริเวณชั้น 2-3 ของแต่ละอาคารจะพัฒนาเป็นห้องรูปแบบ ยูนิเวอร์แซลดีไซน์ และมีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะพัฒนาทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เชิงพาณิชย์ เป็นต้น และจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบริการประชาชน โดยมีการออนไลน์ข้อมูลโครงการของ กคช.ทั่วประเทศ อยู่ระหว่างหาพื้นที่ที่เหมาะสม

นายธัชพลกล่าวอีกว่า กคช.ยุคใหม่ ตั้งเป้าหมายให้ กคช.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่เพียงแต่สร้างที่อยู่อาศัย แต่ต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างอนาคตให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2560 คาดว่าจะมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2559 กคช.มีรายได้ 7.2 พันล้านบาท กำไร 572 ล้านบาท และบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เข้มงวดมากขึ้น โดยใช้รูปแบบของธนาคารออมสิน ส่งเสริมให้ลูกบ้านฝากเงินอย่างต่อเนื่องและตัดยอดหนี้จากเงินฝากส่วนนี้ เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ