Loading

วางศิลาฤกษ์สร้างชุมชนดินแดง

วันที่ : 20 ธันวาคม 2559
วางศิลาฤกษ์สร้างชุมชนดินแดง

เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 19 ธ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลงจี โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารแปลงจี ตั้งอยู่หัวมุมถนนวิภาวดีรังสิต ติดกับถนนอโศก-ดินแดง กรุงเทพฯ

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ของรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน และให้พม.เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการจัดทำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนดินแดงมีอายุมากกว่า 50 ปี สภาพอาคารมีความทรุดโทรม และสภาพแวดล้อมชุมชนไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย รัฐบาลจึงมอบหมายให้ตนในฐานะ รมว.พม. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการด้วยการจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยรูปแบบอาคารสูงที่ทันสมัยมีระบบป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหวพร้อมทั้งชำระค่าเช่าในราคาเดิม แต่เพิ่มค่าบริหารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งดำเนินโครงการดังกล่าวมีการคัดค้านโครงการผ่านมาถึง 5 รัฐบาลรวมระยะเวลากว่า 16 ปี กระทั่งประสบผลสำเร็จในรัฐบาลปัจจุบัน

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวอีกว่า สำหรับอาคารพักอาศัยแปลงจีเป็นอาคารทันสมัยสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย ขนาดห้องพัก 33 ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากแฟลต 18-22 จำนวน 280 หน่วย โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 540 วัน หรือ 18 เดือน และคาดว่าจะย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่ในอาคารแปลงจีได้ประมาณเดือนมิ.ย.2561

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด