Loading

ชี้ไร้ปัญหาเวนคืนที่ดินมอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559
ชี้ไร้ปัญหาเวนคืนที่ดินมอเตอร์เวย์ นครปฐม-ชะอำ

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กิโลเมตร วงเงิน 63,998 ล้านบาท จะใช้รูปแบบรัฐเอกชนร่วมลงทุน (PPP) แต่ก็มั่นใจว่าการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการจะไม่มีปัญหา เพราะ พ.ร.บ.กรมทางหลวง เปิดทาง ให้ทำได้

นายธานินทร์ กล่าวต่อว่ากรมทางหลวงไม่เคยเวนคืนที่ดินเพื่อให้สัมปทานแก่เอกชนมาก่อน อย่างกรณีของโครงการทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ถึงแม้จะเป็น การให้สัมปทานเอกชนเป็นเส้นทางแรกของกรมทางหลวง แต่ก็ไม่มีการเวนคืนที่ดินจากประชาชน เนื่องจากเป็นแนวเขตทาง อยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม พบว่า ราคาที่ดินตามแนวเส้นทางก่อสร้างได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง จนงบประมาณในการเวนคืนที่ดินทะลุหมื่นล้านบาท จากเดิมวางไว้ว่าไม่ถึงหมื่นล้านบาท แต่มั่นใจว่าจะทำตามแผนได้ในปีงบประมาณ 2560  รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่า โครงการนี้ศึกษาความเป็นไปได้และทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)เสร็จเรียบร้อย ล่าสุดได้จัดประเมิน ความสนใจของภาคเอกชน หรือมาร์เก็ต ซาวดิ้งโดยมีบริษัทเอกชนหลายรายแสดงความสนใจ เช่น บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์  ด้านสัดส่วนการลงทุนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กรมทางหลวงเป็นผู้เวนคืนที่ดินมูลค่า 9,488 ล้านบาท และให้เอกชนเป็นผู้จัดหาเงินทุน ก่อสร้างโยธาและ งานระบบ ซ่อมบำรุงเส้นทาง รวมทั้งการก่อสร้างและบริหารจัดการที่พักริมทางทั้งหมด มูลค่า 54,510 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ