Loading

จ่อประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ สายสีม่วง

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2559
จ่อประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ สายสีม่วง

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.ว่าบอร์ดมีมติว่ารฟม. ควรเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นการทั่วไปด้วย รูปแบบรัฐเอกชนร่วมลงทุน (พีพีพี) แทนการเจรจาตรงกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่เตาปูน

เพื่อให้โครงการมีความโปร่งใส อีกทั้งเกรงว่าถ้าเจรจากับ BEM จะทำให้มีปัญหาด้านกฎหมาย รวมทั้งยังใช้ระยะเวลาการดำเนินงานไม่ต่างกันประมาณ 6-8 เดือน ซึ่งน่าจะเร่งกระบวนการเปิดประมูลขึ้นได้ 'รูปแบบการลงทุนเป็นพีพีพีแน่นอน แต่ต้องดูพื้นที่ที่จะเปิดประมูลก่อนว่า มีมูลค่าเท่าใด ถ้าต่ำกว่า 1 พันล้านบาท ก็ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เห็นชอบได้เลย แต่ถ้ามากกว่านั้นก็อาจจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ซึ่งจะใช้เวลมากขึ้น แต่เบื้องต้นบอร์ด ขอให้เสนอโครงการให้เห็นชอบโดยเร็วที่สุด และคาดว่าจะเปิดประมูลได้ต้นปีหน้า"

ทั้งนี้ บอร์ดรฟม.ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีฉบับใหม่ (ปี2560-2564) เพื่อเป็นตัวชี้วัดและทิศทางขององค์กรโดยเบื้องต้นตั้งเป้าจะเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ค่าโดยสาร (Non-fare) อีกปีละ 5% นับตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2564 จากฐานปี 2558 ที่มีรายได้ในส่วนนี้ 150 ล้านบาท

นายพีระยุทธ กล่าวว่าตั้งเป้าจะเพิ่มผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อจาก 3 แสนคน/วัน ในสัดส่วน 5% ต่อปี แต่เมื่อรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค แล้วเสร็จ ช่วงปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 ก็คาดว่า ผู้โดยสารจะเพิ่มเป็น 5-6 แสนคน/วัน

สำหรับรถไฟฟ้าสีม่วง ช่วงบางใหญ่เตาปูน ที่มีผู้โดยสารต่ำกว่าเป้า เกิดจาก การเชื่อมต่อสายสีม่วงและสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน-บางซื่อ ยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึง ปัจจัยอื่น เช่น ประชากรใน จ.นนทบุรี การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นไปตามแผน แต่เชื่อว่าเมื่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวลำโพงบางแค แล้วเสร็จจะทำให้ผู้โดยสารของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากจะติดตามโครงการที่อยู่ ให้เป็นไปตามแผน โดยโครงการที่จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค, โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ หมอชิต-สะพานใหม่-คูคตและสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ แต่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี อาจจะเลื่อนไปเป็นช่วงต้นปี 2565

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ