Loading

ภาษีที่ดินเปิดช่องช่วยเอกชน

วันที่ : 4 ตุลาคม 2559
ภาษีที่ดินเปิดช่องช่วยเอกชน

"อภิศักดิ์" เปิดช่องเว้นภาษีเอ็นพีเอของธนาคารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ปี 2560 จะมีการผ่อนปรนหรือกำหนดระยะเวลาสูงสุดการถือครองที่ดินและสินทรัพย์ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยเฉพาะสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) ของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งเอ็นพีเอที่อยู่ระหว่างการขายทอดตลาดของในกรมบังคับคดีด้วย

สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น กฎหมายก็จะมีการผ่อนปรนระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์ประมาณ 3 ปี ที่จะซื้อสินทรัพย์มาเพื่อเตรียมจะลงทุน

"การออกกฎหมายจะต้องคำนึงถึงผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจด้วย เพราะทุกคนก็มีภาระเพิ่มขึ้น" นายอภิศักดิ์ กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในขั้นกฤษฎีกา ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ ครม.เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ แต่จะเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับขั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การรับมือกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี 4-5 ข้อ ที่ควรดำเนินการคือให้ทำบัญชีทรัพย์สินโดยด่วนว่ามีที่ดินที่ไหนบ้าง แล้วที่ไหนควรจะรีบขาย สำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดมิเนียมแล้วยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ หรือคนที่มีบ้านหลายแห่ง มีโฉนดหลายใบ จะต้องรีบเลือกว่าจะย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่ไหน และควรจะเลือกเอาชื่อไปไว้ในบ้านที่แพงที่สุด แม้จะไม่ได้อยู่อาศัยจริงก็ตาม

นอกจากนี้ หากจะโอนที่ดินให้ลูกควรเลือกที่ดินที่มีราคาไม่ถึง 20 ล้านบาท ในกรณีที่ดินว่างเปล่าให้ปลูกพืช 3 ใน 4 ของพื้นที่ และที่ดินที่จะพัฒนา ให้โอนเข้าบริษัททันที เพราะการเสียภาษีในรูปนิติบุคคลจะเสียภาษีถูกกว่าบุคคลธรรมดา

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์