Loading

8ชุมชนคูคตยื่นหนังสือผ่านเทศบาล ร้องรถไฟฟ้าสีแดงสร้างปิดทางน้ำ

วันที่ : 28 กันยายน 2559
8ชุมชนคูคตยื่นหนังสือผ่านเทศบาล ร้องรถไฟฟ้าสีแดงสร้างปิดทางน้ำ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สโมสรหมู่บ้านสีวลี ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตัวแทนชาวบ้านจาก 8 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนซอยวัดประยูรธรรมมาราม ชุมชนหมู่บ้านสีวลี ชุมชนซอยวิเชียร ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตลาดสี่มุมเมือง ชุมชนซอยโพธิ์ทอง ชุมชนรณชัย และชุมชนสมบูรณ์พัฒนา ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดทางเชื่อมระบายน้ำ ต่อนายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลคูคต เพื่อให้ช่วยแก้ไขโดยมีนายสุรพงษ์  แย้มนาม ประธานชุมชนสีวลี เป็นตัวแทนยื่นหนังสือ

นายสุรพงษ์  ประธานชุมชนสีวลี  เปิดเผยว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จะมีการก่อสร้างปิดกั้นลำรางระบายน้ำที่เคยใช้เป็นทางระบายน้ำของชุมชนตลอดแนวทางรถไฟ ซึ่งเป็นแนวรับน้ำจากชุมชน ก่อนระบายลอดใต้ทางรถไฟบริเวณหลักหกเพื่อลงสู่คลองเปรมประชากร การระบายน้ำดังกล่าวนี้เป็นการระบายจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแนวธรรมชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหากไม่สามารถระบายน้ำได้ตามแนวเดิม จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในทุกชุมชน ดังนั้นตัวแทนจาก 7 ชุมชน ที่มีประชากรกว่า 10,000 ครัวเรือน ซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงอันใกล้นี้ และเคยไปประชุมร่วมกับชุมชนเลียบทางรถไฟ กับการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อหารือร่วมถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น จึงต้องมายื่นหนังสือต่อนายณรงค์  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคูคต ผู้นำท้องถิ่นเพื่อให้ช่วยในการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอเปิดเชื่อมการระบายน้ำจากชุมชนเข้าสู่ลำรางข้างทางรถไฟ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชน

นายณรงค์  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคูคต เปิดเผยว่า อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นได้รับหนังสือไว้เพื่อตรวจสอบและประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์และหาแนวทางการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนเพราะโครงการรถไฟฟ้าสีแดงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนอีก.

ที่มา: เดลินิวส์