Loading

ส.อาคารชุดแนะปรับสีผังเมืองเพิ่ม'FAR'รอบแนวรถไฟฟ้า

วันที่ : 25 กันยายน 2559
ส.อาคารชุดแนะปรับสีผังเมืองเพิ่ม'FAR'รอบแนวรถไฟฟ้า

ผังเมืองกทม. เผยร่างผังเมืองใหม่คำนึงประโยชน์รอบด้าน ส.อาคารชุดไทย แนะเร่งปรับแก้สีผัง/ เพิ่ม FAR รอบพื้นที่แนวรถไฟฟ้า บริเวณจุดตัดควรให้โบนัสพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคระดับกลาง-ล่าง ได้มีโอกาสอยู่แนวรถไฟฟ้า คอลลิเออร์ส เปิดตัวเลขคอนโดฯ แนวรถไฟฟ้า

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดเผยในงานสัมมนา "กรุงเทพจตุรทิศ เกาะติดผังเมืองใหม่ และแผนรถไฟฟ้า ระยะ 2" ซึ่งจัดโดย บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด ว่า ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่อยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ผังเมืองในทุกมิติ เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมไม่ใช่เกิดประโยชน์ในผังใดผังหนึ่ง โดยผังเมืองจะประกอบด้วยทั้ง 4 ผัง คือ 1.ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะมีการศึกษาและพิจารณาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สำคัญๆ เช่น การใช้ประโยชน์รอบสถานีรถไฟฟ้า เพื่อรองรับความหนาแน่นในการอยู่อาศัย ในบางสถานีที่มีการสัญจรหนาแน่นจำเป็นต้องมีการเพิ่มประโยชน์การใช้พื้นที่ (FAR) สำหรับโครงการที่อยู่อาศัย จากเดิมที่กำหนดให้พื้นที่รัศมี 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า อาจจะมีการขยายพื้นที่ออกไปอีก 500 เมตร

2.ผังการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะต้องสอดรับกับโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการในอนาคต ส่วนการกำหนดข้อบังคับใช้ประโยชน์พื้นที่ให้สอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 3.ผังการใช้ประโยชน์ระบบคมนาคม ต้องมีการศึกษาระบบการเดินทางใน 4 ประเภทคือ 1.ระบบรางกับระบบราง 2.ระบบรางกับเรือ 3.ระบบรางกับรถ และ4.ระบบรางกับการเดิน และ4.ผังการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อม

ด้านนายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่าเทรนด์ที่อยู่อาศัย 10 ปี นับจากนี้ยังคงเน้นเกาะแนวรถไฟฟ้า ส่งผลให้คอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์ระดับราคา 1-2 ล้านบาท กลายเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถพัฒนาตามแนวรถไฟฟ้าได้อีกต่อไป หากยังไม่มีการแก้ไขสีผังหรือเพิ่ม FAR ประกอบกับราคาที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อราคาขายที่จะต้องปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคระดับกลาง-ล่างไม่สามารถซื้อได้

"ผังเมืองใหม่ต้องปรับแก้ FAR ให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต และควรปรับสีผังให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีรถไฟฟ้าไปถึง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น เช่น บริเวณตะเข็บเมืองกรุงเทพฯ เพื่อป้องการเลี่ยงไปพัฒนาโครงการคอนโดฯในย่านชานเมือง เช่น นนทบุรี ซึ่งปัจจุบันมีโครงการอาคารชุดเกิดใหม่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงจำนวนมาก เนื่องจากผังเมืองยังไม่มีการควบคุมการพัฒนาโครงการอาคารสูงเหมือนพื้นที่เขตชั้นในกทม. สำหรับการเพิ่ม FAR ควรเพิ่มเป็น 30-50% เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะสถานีที่เป็นจุดตัดควรเพิ่มโบนัส FAR เป็นพิเศษ" นายประเสริฐ กล่าว

นายสุรเชษฐ กองชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า คอนโดฯตามแนวรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 มีจำนวนคอนโดฯ 192,069 หน่วย จากปี 2538 ที่มีเพียง 7,835 หน่วย เพิ่มขึ้น 184,234 หน่วย สำหรับคอนโดฯที่เปิดการขายใหม่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินในปี 2559 พบว่า มีการเปิดตัวใหม่อยู่ที่ 18,000 หน่วย

"เส้นทางรถไฟฟ้าที่จะเริ่มสร้างในอนาคต (ปี 2560 เป็นต้นไป) คาดว่า สายสีส้ม สีชมพู และสีเหลือง จะมีคอนโดฯมากขึ้น ส่วนแนวสายสีเทา อาจจะไม่ค่อยมีคอนโดฯเปิดตัวมากนัก ส่วนสายสีทอง ยังไม่ค่อยมีโครงการขึ้นมากเท่าที่ควร" นายสุรเชษฐ กล่าว

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ