Loading

บ้านเกิดเมืองนอน: วิกฤติคมนาคมไทย!

วันที่ : 24 กันยายน 2559
บ้านเกิดเมืองนอน: วิกฤติคมนาคมไทย!

โดย สิริอัญญา

เรื่องราวที่ใหญ่โตและก่อ วิกฤติใหญ่หลวงเรื่องหนึ่ง ของชาติบ้านเมืองที่ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ก็คือเรื่องวิกฤติด้านการคมนาคม ที่ต้องกล่าวว่าเป็นวิกฤติก็เพราะฐานะที่เป็นจริงนั้นอยู่ในภาวะมหาวิกฤติ และโดยผลของมหาวิกฤติก็คือความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนจนสุดคณานับ

จะไม่กล่าวถึงความผิดพลาดล้มเหลวของตัวบุคคลหรือหน่วยงานให้กระเทือนซางกันเพราะไม่ใช่ทางแห่งการแก้ไขปัญหา แต่จะพรรณนาแสดงเฉพาะปรากฏการณ์และ สิ่งที่เห็นอยู่กับตาและรู้กันดีอยู่ทุกผู้คน

ก็ต้องกล่าวกันอย่างตรงไปตรงมาว่า การคมนาคมของประเทศไทยมีวิกฤติทุกทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ แม้กระทั่งที่แยกออกไปเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วคือโทรคมนาคม ก็ยังก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงแก่ บ้านเมืองซึ่งถึงคราวต้องปฏิรูปใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้น

ก็ต้องบอกให้รู้กันเสียตั้งแต่ตอนนี้ว่า ประเทศไทยเคยรุ่งเรืองในเรื่องการคมนาคมมากที่สุดชาติหนึ่งของเอเชีย เรามีรถไฟใช้เป็นประเทศแรกๆ มีเส้นทางเดินเรือเพื่อการค้า 3 เส้นทางใหญ่ มีระบบไปรษณีย์ที่ทันสมัยกว่าใครในยุคร้อยกว่าปีมาแล้ว และเมื่อมีการเดินทางอากาศ การบินไทยก็ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเลื่องชื่อลือชามาช้านาน

แต่มาถึงวันนี้อะไรเกิดขึ้น? ซึ่งถึงเวลาที่จะต้องพิจารณากันอย่างจริงจังได้แล้ว

การคมนาคมทางบก ซึ่งประเทศไทยเคยกำหนดยุทธศาสตร์หลักให้ใช้รถไฟหรือระบบรางเป็นหลักของการคมนาคมทางบกถูกทำลายลงอย่างยับเยินตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และมาใช้รถยนต์เป็นหลัก

ผลที่เกิดขึ้นคือประเทศไทยต้องสร้างถนนหนทางมากมายมหาศาล และมีจำนวนรถยนต์ใช้กันจำนวนมากมายมหาศาล เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวกันทั้งประเทศ ในขณะที่ต้องนำเข้าน้ำมันมาเผาผลาญเล่นกันเป็นรายจ่ายลำดับหนึ่งของชาติ

แต่ที่น่าเจ็บใจก็คือคนขายชาติจำพวกหนึ่งกลับเชิดชูว่าการผลิตรถยนต์ขายมากๆ เป็นผลประโยชน์ชาติและประชาชน และอ้างเอาตัวเลขเป็นผลงานและความสำเร็จของประเทศชาติ ทั้งที่ความจริงแล้วทุกรายได้ของการจำหน่ายรถยนต์เป็นผลประโยชน์ของต่างชาติทั้งสิ้น นี่คือ อนันตริยกรรมที่ทำไว้กับประเทศชาติ

กิจการรถไฟถูกเบียดเบียนปล้นสะดมและถูกทำให้ล้าหลัง เชื่อมต่อกับใครไม่ได้ ที่เคยมีอยู่ก็ปล่อยให้พังพินาศลงโดยลำดับ เพื่อให้ประชาชนต้องพึ่งพารถยนต์สถานเดียว ในขณะที่รถไฟต้องแบกภาระรายจ่ายและความขาดทุนจนยับเยิน และในที่สุดก็มีการเบียดบังเอาทรัพย์สินของรถไฟไปตีใช้หนี้เป็นระยะๆ

มาถึงวันนี้ปัญหาค่าน้ำมัน ปัญหาการจราจร และปัญหาอุบัติเหตุก็ได้คุกคามเป็นอันตรายร้ายแรงต่อทั่วประเทศจนแก้ไขกันยังไม่ตก

ที่เสแสร้งทำเป็นให้ความสนใจระบบรางก็วางยาพิษไว้กับประเทศชาติอย่างโหดเหี้ยมอำมหิต ที่สำคัญคือทำให้ระบบรางไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ตามปกติที่ควรจะเป็น ทั้งรถขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าและรถไฟ จะมีปัญหาการเชื่อมต่อทั้งสิ้น และทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนทั้งสิ้น ในที่สุดก็ขาดทุนและไม่ได้รับความนิยม เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เข้าทางผู้ผลิตรถยนต์

ในเรื่องการคมนาคมทางน้ำ การเดินเรือถูกทอดทิ้งไปเกือบทั้งหมด แม่น้ำ สายน้ำ ตื้นเขินเรือวิ่งไม่ได้ ที่วิ่งกันอยู่ก็วิ่งกันแบบซังกะตาย ทั้ง ๆ ที่การคมนาคมทางน้ำนั้นต้นทุนต่ำที่สุด และเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวที่สำคัญมาก

สภาพที่ไทยเคยเป็นเวนิชตะวันออกกลายเป็นแหล่งน้ำเน่าแห่งภาคตะวันออกไปแล้ว เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฟื้นฟูอย่างขนานใหญ่

มันน่าละอายแค่ไหนที่ประเทศไทยมีฝั่งทะเลและท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาล แต่สู้สิงคโปร์ที่เป็นแค่เกาะเล็กๆ ไม่ได้ นี่คือความล้มเหลวของการบริหารการคมนาคม ทางน้ำ ซึ่งยิ่งไม่ต้องพูดถึงกองเรือพาณิชย์ไทยที่เคย ยิ่งใหญ่แต่อดีตและฉิบหายวายวอดไปหมดสิ้นแล้ว

ในทางอากาศเล่า ความยิ่งใหญ่ของการคมนาคมทางอากาศของไทยที่เหนือกว่าใครในภูมิภาคนี้ถูกปล้นสะดม ถูกเบียดเบียน จนมีผลขาดทุนยับเยิน เส้นทางบินลดน้อยถอยลง สิทธิประโยชน์ถูกเบียดเบียนไปให้เอกชนและชาติอื่นอย่าง หน้าด้านหน้าทน และยังขนผู้คนเข้าไปเสพสุขแทะเล็มกิจการของการบินไทยอย่างไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกจนถึงวันนี้

ตั้งโครงการโกหกพกลมฉ้อฉลเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ทำให้กิจการขาดทุนป่นปี้และไม่มีหน้าไหนแสดงตัวรับผิดชอบ

เหล่านี้ล้วนเป็นอาชญากรรมของพวกหน้าเนื้อใจเสือ ของพวกใส่เสื้อนอก ที่ใช้ปากกาเป็นอาวุธในการปล้นสะดมประเทศชาติและประชาชนทั้งสิ้น

สภาพเช่นนี้จึงถึงเวลาที่จะต้องทำความรู้ ทำ ความเข้าใจให้ตรงกันว่า การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศของประเทศไทยอยู่ในวิกฤติที่ร้ายแรงที่สุดและก่อเกิดความเสียหายร้ายแรงที่สุดด้วย แล้วเราจะปฏิรูปกอบกู้การคมนาคมของชาติบ้านเมืองให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างไร?

มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าหากพวกกลุ่มผลประโยชน์รถยนต์สามารถครอบงำกิจการคมนาคมของประเทศไทย!

ที่มา: แนวหน้า