Loading

สมอ.การันตีมาตรฐาน7สินค้าผู้สูงวัย ระบุตลาดที่มีกำลังซื้อสูง

วันที่ : 24 กันยายน 2559
สมอ.การันตีมาตรฐาน7สินค้าผู้สูงวัย ระบุตลาดที่มีกำลังซื้อสูง

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในงานมอบ "เครื่องหมายผลิตภัณฑ์งานก่อสร้าง แนะนำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ" ว่า นับจากนี้ ไทยและทั่วโลกจะเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่มีจำนวนผู้สูงวัยเติบโตสูงขึ้น ซึ่งเป็นตลาดที่มี กำลังซื้อสูง ทำให้ตลาดผู้สูงวัยเป็นที่น่าจับตามอง และยังมีช่องว่างในการทำตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้อีกมากในอนาคต โดยคาดในอีก 20 ปีข้างหน้า มูลค่าการลงทุนเพื่อการก่อสร้าง เพื่อผู้สูงอายุจะมีการขยายตัวประมาณ 10 เท่า หรือเกือบ 1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำรายการผลิตภัณฑ์แนะนำเพื่อ ผู้สูงอายุและคนพิการ 7 รายการ เพื่อขอรับการ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประกอบด้วย อ่างล้างหน้า-ล้างมือ, โถส้วมนั่งราบ, ชุดหัวฉีดชะล้าง, ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ, กุญแจลูกบิด, ราวจับ กันลื่น และสีอีพ็อกซี่กันลื่น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดกลุ่มนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง

โดยในปี 2558 ไทยมีผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคน และมีคนพิการมากกว่า 1.9 ล้านคน มีมูลค่าการลงทุนเพื่อ การก่อสร้างเพื่อผู้สูงอายุ 9.5 พันล้านบาท หรือเท่ากับ 950 บาท/ผู้สูงอายุ 1 คน ขณะที่มูลค่าการลงทุนเพื่อ การก่อสร้างของไทยในปีเดียวกันมีมูลค่ามากกว่า 1.16 ล้านล้านบาท หรือมากกว่า 1.7 หมื่นบาท/ประชาชนไทย 1 คน

นายจักรพร อุ่นจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2559 นี้ ประเมิน ภาพรวมมูลค่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโต 10% มูลค่าอยู่ที่ 1.25 ล้านล้านบาท จากปี 2558 มีมูลค่า 1.16 ล้านล้านบาท โดยปี 2559 นี้มีปัจจัยขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐเป็นหลัก ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนค่อยๆปรับตัวตามมา เพราะส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศมากนัก

สำหรับตลาดคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัด ที่คึกคักมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จนหลายฝ่ายห่วงว่า จะเกิดภาวะฟองสบู่นั้น ขณะนี้ชะลอตัวลงไปมากมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่เชื่อว่าตลาดจะกลับมาฟื้นตัวได้ โดยเฉพาะปี 2560 มองว่าตลาดคอนโดมิเนียม ในต่างจังหวัดมีโอกาสเติบโตได้อีก เพราะมีแนวโน้มคน ในเมืองจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัด มากขึ้น แต่ก็ยังติดไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบในเมือง

ที่มา: แนวหน้า