Loading

สมอ.ผนึกเหล็กฯเร่งกำหนดมาตรฐาน

วันที่ : 22 กันยายน 2559
สมอ.ผนึกเหล็กฯเร่งกำหนดมาตรฐาน

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐาน สาขาโยธา และวัสดุก่อสร้างให้ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ปัจจุบัน สมอ.กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก (มอก.เหล็ก) จำนวน 53 มาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้ทบทวนและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กใหม่เพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ จำนวน 24 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานทั่วไปจำนวน 14 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 5 เรื่อง เช่น ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ มาตรฐานบังคับจำนวน 7 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 3 เรื่อง เช่น เหล็กลวดคาร์บอนต่ำเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบน รีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป มาตรฐานกำหนดใหม่จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ Checker Plate

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ