Loading

เขตศก.สะหวันนะเขต บรรลุเป้า

วันที่ : 15 กันยายน 2559
เขตศก.สะหวันนะเขต บรรลุเป้า

เดินหน้าโกยเม็ดเงินลงทุน

เวียงจันทน์- เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน แขวงสะหวันนะเขตบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลลาววางไว้ ผู้พัฒนาโครงการเร่งเครื่องผสานลาวกับตลาดภูมิภาคและตลาดโลกตามแผน

นายที ชี เซง ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท สะหวัน แปซิฟิกา สตรีม เดเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้รับผิดชอบพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน โซน ซี (สะหวันปาร์ค) กล่าวว่า จาก 75 บริษัทที่ทำการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 โซน มี 47 บริษัทประกอบการในสะหวันปาร์ค เท่ากับว่า โซนดังกล่าว ที่บริษัทรับผิดชอบ มีพัฒนาการรวดเร็วกว่า โซนอื่นๆ เนื่องจากบริษัททำตามนโยบายของรัฐบาลลาว ที่ต้องการให้ดึงดูดนักลงทุนเพิ่ม

นอกจากนี้ ท่าเรือบกก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในสะหวันปาร์คด้วย เนื่องจาก ส่งสินค้าเพื่อส่งออกโดยใช้ตู้บรรทุกสินค้า ภายใต้ ระบบบรรทุกแบบไม่เต็มตู้ (แอลซีแอล) ที่ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาเดิมๆ ในการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร อย่าง อ้อย ยาง และข้าว แต่ที่ผ่านมา ลาวใช้ตู้บรรทุกสินค้าจากท่าเรือในไทยและเวียดนาม โดยจะต้องขนถ่ายสินค้าเข้าสู่ตู้บรรทุกสินค้าในลาว และส่งออกไปยังท่าเรือริมฝั่งทะเล เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่างๆ แต่วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงมาก

ท่าเรือบกแห่งนี้ยังมีสำนักงานศุลกากรในตัว สำหรับตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนขนส่ง จึงไม่จำเป็นต้องเปิดและตรวจซ้ำ

นายเซงกล่าวว่า สะหวันปาร์คมีโครงสร้างพื้นฐานดีและแรงงานมาก โดยขณะนี้ แขวงสะหวันนะเขตมีแรงงาน 1 ล้านคน และ มีผู้จบการศึกษาชั้น ม.3 ราว 5,595 คนทุกปี ซึ่งแรงงานจำนวนนี้เพียงพอต่อการรองรับธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ และที่ผ่านมา บริษัทได้จัดแจงแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว และรู้สึกภูมิใจในการสร้างงานให้กับคนท้องถิ่น

เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 9 ทอดยาวเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (อีดับเบิลยูอีซี) และตั้งห่างชายแดนไทยเพียง 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตรจากสนามบินสะหวันนะเขต โดยอีดับเบิลยูอีซีทอดตัวยาว 1,450 กิโลเมตรจากท่าเรือดานัง ในเวียดนาม และสิ้นสุดที่ท่าเรือมะละแหม่งในเมียนมา ซึ่งช่วยย่นเส้นทางเดินเรือได้ถึง 5,556 กิโลเมตร หรือ 10 วัน ส่วนข้อมูลของคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวระบุว่า ลาวมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 แห่ง ซึ่ง 4 แห่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และที่เหลือเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะ โดยเขตเศรษฐกิจ 4 แห่งดังกล่าว คือ เขตเศรษฐกิจสะหวัน-เซโน ในแขวงสะหวันนะเขต, สามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว, เขตเศรษฐกิจ ปากเซ-ญี่ปุ่น แขวงจำปาสัก และเขตเศรษฐกิจพิเศษหลวงพระบาง

สะหวันปาร์ค มีพัฒนาการรวดเร็วกว่าโซนอื่นๆ เนื่องจากทำตามนโยบายของรัฐบาลลาวในการดึงดูดนักลงทุนเพิ่ม

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ