Loading

บสส.เดินหน้าซื้อNPLมั่นใจผลงานปี59เข้าเป้า

วันที่ : 13 กันยายน 2559
บสส.เดินหน้าซื้อNPLมั่นใจผลงานปี59เข้าเป้า

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักได้อนุญาตให้บริษัทเพิ่มเงินต้นทุนประมูลซื้อทรัพย์สินด้อยคุณภาพ (NPL) จากธนาคารต่างๆ ได้ถึง 4,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา NPL ในระบบ และช่วยให้ลูกหนี้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 บสส. ได้รับเงินสดจากการบริหารงานที่จำนวน 4,156 ล้านบาท แม้ว่าจะ ต่ำกว่าเป้าหมายราย 7 เดือนที่ตั้งไว้ แต่บริษัทมีการ ใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบ ทำให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ตามเป้าหมายปี 2559 นอกจากนี้ บสส.ได้ช่วยให้ลูกหนี้ได้ข้อยุติด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และกระบวนการทางคดี รวม 2,255 ราย ภาระหนี้ตามบัญชี  44,266 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนรายสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 ร้อยละ 11  ในส่วนการบริหารจัดการทรัพย์ สินรอการขาย หรือ NPA นั้น  สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้กว่า 1,211 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2559 บสส.สามารถนำส่งเงินคืนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านกองทุนฯ ได้ 2,500 ล้านบาท

สำหรับงานด้านการบังคับคดี บสส. ตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อเดินหน้าติดตามและประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งกรมบังคับคดี สำนักงานที่ดินและศาลล้มละลาย เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อ บสส.และหน่วยราชการที่ต้องการเร่งดำเนินงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ช่วยลดปริมาณงานคงค้างและปลดภาระทางคดีให้แก่ลูกหนี้ โดย บสส. สามารถติดตามเงินสดรับจากการบังคับคดีได้แล้วกว่า 928 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 7 เดือน

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ในฐานะผู้ดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA กล่าวว่า ในปี 2559 ภาพรวมสถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ โดย บสส. จะเจาะกลุ่มลูกค้ารายกลางและรายย่อยในพื้นที่ พร้อมกับยังคงจัด โปรโมชันพิเศษ และ กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดปี

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา