Loading

ธนารักษ์ยกเลิก บ้านประชารัฐ ที่ต.ช้างคลานยอมรับคนในพื้นที่คัดค้าน-หาพื้นที่ใหม่ทดแทน

วันที่ : 16 สิงหาคม 2559
ธนารักษ์ยกเลิก บ้านประชารัฐ ที่ต.ช้างคลานยอมรับคนในพื้นที่คัดค้าน-หาพื้นที่ใหม่ทดแทน

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ยกเลิกที่ราชพัสดุ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่จะนำมาให้ ผู้ประกอบการเอกชนพัฒนาสร้างบ้านตามโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เนื่องจากมีกลุ่มครู นักเรียน และชาวบ้านผู้อยู่อาศัยบนบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ไม่เห็นด้วยที่จะนำพื้นที่นี้ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวมา สร้างที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดมิเนียม จำนวน 600-700 ยูนิต เพราะกลัวกระทบกับสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน กรมธนารักษ์จึงประกาศยกเลิกแปลงนี้ไปก่อน

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์จะพิจารณาพื้นที่แปลงใหม่ในจ.เชียงใหม่มาทดแทนพื้นที่เดิมที่ได้ ยกเลิกไป โดยหลังจากนี้จะเข้าเจรจากับผู้ประกอบการเอกชนที่ชนะการประมูลให้เข้าใจถึงเหตุผลของการยกเลิก และกรมเตรียมเปิดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเฟส 2 หลังจากเปิดให้ข้าราชการและประชาชนจองสิทธิ์ภายในงานนิทรรศการประจำปีในวันที่ 19 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในวันที่ 16 ส.ค. 2559 กรมธนารักษ์ จะลงนามเซ็นสัญญาผู้ประกอบการเอกชนที่ ชนะการประมูลในอีก 4 แปลงที่เหลือ คือ ในเขตกรุงเทพฯ 2 แปลง และ จ.เพชรบุรี 2 แปลง

"เชื่อว่าการเจรจากับผู้ชนะประมูลคุยได้ไม่ยาก เพราะเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชนและประชาชน โดยกรมจะหาพื้นที่แปลงใหม่มาทดแทนแปลงเดิม และจะหารือกับชุมชนใน พื้นที่นั้นๆ เพราะในแต่ละพื้นที่มีปัญหาต่างกัน และชุมชนก็ต่างกันด้วย"

สำหรับผู้ชนะการประกวดราคา ที่ราชพัสดุแปลงที่ 3 แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.35, 1698 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 9-3-33 ไร่ คือ บริษัท อารียา แมนเนจเมนท์ จำกัด ส่วนอีก 4 แปลงที่เหลือ ประกอบด้วย 1. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.5050 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เนื้อที่ ประมาณ 3-1-79 ไร่ คือ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้, 2.ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2615 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เนื้อที่ ประมาณ 2-1-48 ไร่ คือ บริษัท ปักกิ่ง เออร์บัน คอนสตรัคชั่น ยาไถ๋ (ไทย) คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด

ขณะที่ ที่ราชพัสดุแปลงที่ 4 หมายเลขทะเบียนที่ พบ.260 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 29-3-95 ไร่ คือ บริษัท กลอรี่ แมนเนจเมนท์ จำกัด และแปลงที่ 5 ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ.261 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 22-1-79 ไร่ คือ บริษัท กลอรี่ แมนเนจเมนท์ จำกัด

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า