Loading

เมียนมาเล็งตั้งเขตศก.ใหม่ หวังดึงต่างชาติร่วมลงทุน

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2559
เมียนมาเล็งตั้งเขตศก.ใหม่ หวังดึงต่างชาติร่วมลงทุน

เมียนมาเล็งก่อสร้างเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ บนพื้นที่ 1,770 ไร่ ในเขตหมิ่งกะหล่าต่งของนครย่างกุ้ง โดยมีอาคารสำหรับอยู่อาศัยและพาณิชย์รวมอยู่ด้วย

นายมิน เต็ง อธิบดีกรมพัฒนาเมืองและการเคหะ เมียนมา เผยว่า มีการส่งมอบที่ดินดังกล่าว ที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนย่างกุ้ง-แปร และย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมสำหรับการพัฒนา แต่คืบหน้าไปไม่มาก เนื่องจากยังมีข้อพิพาทกับเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน ส่วนการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก นักลงทุนต่างชาติด้วย แต่ไม่ได้เปิดเผยมูลค่าโครงการ และกำหนดเวลาในการก่อสร้าง

นายมินกล่าวว่า รัฐบาลได้ร่างแผนการแนวคิดสำหรับโครงการไว้แล้ว โดยรวมที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ศูนย์อเนกประสงค์ และสถานีขนส่งไว้ด้วย ซึ่งจะต้องใช้เวลาสักระยะในการนำไปปฏิบัติจริง

          อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมหมิ่งกะหล่าต่ง ของสถานีขนส่งทางหลวงอ่องหมิ่งกะหล่า  อยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง จึงทำให้ต้องมีการจำกัดความสูงของอาคารเพื่อไม่ให้ขวางเส้นทางบินของเครื่องบิน

อธิบดีกรมพัฒนาเมืองและการเคหะ ระบุด้วยว่า รัฐบาลจำเป็นต้องเจรจากับเกษตรกรอีกครั้ง ก่อนที่จะหารือในรายละเอียด ของโครงการนี้กับผู้บริการเขตย่างกุ้ง กองทัพเมียนมาเป็นผู้ยึดครองที่ดินดังกล่าวระหว่างทหารปกครองประเทศ แต่ได้มอบคืนให้เจ้าของเดิมในสมัยรัฐบาลนายเต็ง เส่ง ก่อนที่กรมการพัฒนาเมืองและการเคหะได้ซื้อต่อเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนา

อย่างไรก็ตาม นายขิ่น เฉว่ เศรษฐีเมียนมา และประธานบริษัทเส่กะบ่า กรุ๊ป ที่ได้รับมอบ ที่ดินจากรัฐบาลทหาร เตือนว่า รัฐบาลจะต้อง เผชิญกับการเจรจาที่ยากลำบาก ส่วนเกษตรกรบางคนก็ได้แบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยแล้วขาย จึงทำให้การเจรจาวุ่นวาย และรัฐบาลที่แล้วได้เชิญเขาเพื่อร่วมโครงการบนที่ดินผืนนี้ แต่ปฏิเสธไป เนื่องจากยุ่งกับโครงการนิคมอุตสาหกรรม เขาย้ำอีกว่า ปัญหากับเจ้าของที่ดินมีความซับซ้อนเกินไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ