Loading

เร่งโครงสร้างพื้นฐานลงเขตศก.สนข.ยันเสร็จตามแผนดูดลงทุน

วันที่ : 30 มิถุนายน 2559
เร่งโครงสร้างพื้นฐานลงเขตศก.สนข.ยันเสร็จตามแผนดูดลงทุน

          ท้องถิ่นกระทุ้งรัฐ เร่งโครง สร้างพื้นฐานลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 2 เฟส ชี้ 10 จังหวัดปี 60 ได้รับจัดสรร 46 โครงการมูลค่าหมื่นล้าน ด้านสนข. มั่นใจ เสร็จตามแผน เผยหลายโครงการเริ่มเดินหน้าแล้ว

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าได้เร่งรัดแผนบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานและโลจิส ติกส์ เฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด ให้แล้วเสร็จตามแผน จำนวน 46 โครงการ วงเงิน 10,349 ล้านบาท ภายใต้งบประมาณปี 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) โดยมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จไปตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ดี โครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ อาทิ โครงการปรับปรุงและขยายสนามบินแม่สอด โครงการปรับปรุงและขยายเขตทางทางหลวงหมายเลข12 สายตาก-แม่สอด ตอนที่ 4 เป็นต้น ขณะเดียวกันมองว่า เส้นทางสัญจรที่มีอยู่ในปัจจุบันมีขีดความสามารถรองรับได้ แต่หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยเสริมการเดินทางทั้งท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าให้สะดวกรวดเร็วขึ้น

          แหล่งข่าวจากสนข.กล่าวเพิ่มเติมว่า กรอบแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ปี 2558-2563 จำนวน166 โครงการ 1.09 แสนล้านบาท ระยะที่ 2 จำนวน 89 โครงการ 1.25 แสนล้านบาท ดำเนินการปี 2558-2567 ซึ่งทุกโครงการจะแล้วเสร็จตามแผน และล่าสุดปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร 46 โครงการ งบประมาณหมื่นล้านบาท ขณะที่โครงการที่ยังไม่ก้าวหน้าคือ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามบินแม่สอด ที่ใช้เวลานับปีในการเจรจาซื้อที่ดินกับเจ้าของที่ดิน แต่ปรากฏว่าไม่ยินยอมขายซึ่งเหลือเพียง 21 แปลง 77 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด ที่ใช้รองรับทางวิ่งของเครื่องบินจำนวน 306 ไร่เศษ

          ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีเวนคืนต่อไป ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ทำพิธีเปิดการก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายสนามบินดังกล่าวแล้ว ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 และถนนเชื่อมต่อ ขณะนี้คืบหน้าไปกว่า 40% ทางหลวงหมายเลข 12 สายตากแม่สอด ตอนที่ 4 ระยะทาง 27 กิโลเมตร ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2559 คาดว่าลงนามผู้รับจ้างได้เดือนกันยายน 2559

          ขณะเดียวกันยอมรับว่าบางโครงการมีความล่าช้าต้องปรับแก้แบบและทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอใหม่ คือโครงการก่อสร้าง ทางเลี่ยงเมืองอำเภออรัญประเทศ ด่านบ้านหนองเอียน-สตึงบท (ชายแดนไทย-กัมพูชา) ระยะทาง 29.5 กิโลเมตร เนื่องจากกรมศิลปากรตรวจพบว่าพบโบราณสถานในพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ทั้งที่ปัจจุบันกรมทางหลวงได้เสนอของบประมาณปี 2560 วงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อชดเชยค่าจัดกรรมสิทธิ์แล้ว ดังนั้นเบื้องต้นได้ปรับแผนก่อสร้างเฉพาะตัวสะพานข้ามแดนและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนเชื่อมด่านคลองลึกให้แล้วเสร็จกลางปี 2560 ก่อนโดยรับจัดสรรงบประมาณปี 2559 (งบกลาง) เพื่อให้เกิดการสัญจรได้เบื้องต้น

          นอกจากนี้โครงการก่อสร้างพื้นฐานหลายโครงการ ยกตัวอย่าง โครงการก่อสร้างและขยายถนนได้ขยับมาดำเนินการก่อสร้างก่อน อาทิ ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตกส่วนที่1ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตกส่วนที่ 2 (รวมทางเข้าสนามบิน), ขยายเขตทาง 4 ช่องจราจรสายเชียงราย-อ.ขุนตาลตอน1-2 48 กิโลเมตร งบ 3,500 ล้านบาทงบประมาณปี 2560-2562 ส่วนทางเลี่ยงเมืองเชียงของ(แนวใหม่)4 ช่องจราจรระยะทาง 12 กิโลเมตรวงเงิน 900 ล้านบาท อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด เสนอของบประมาณปี 2561 ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เป็นต้น

          ขณะที่ จังหวัดสงขลา ขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนศึกษาออกแบบและยื่นขออีไอเอ อาทิ มอเตอร์เวย์หาดใหญ่ชายแดนไทย/มาเลเซีย รถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่ ด่านปาดังเบซาร์ระยะที่ 2 ด่านสะเดา ด้านจังหวัดตราด จะมีโครงการ ขยายถนน 4 ช่องจราจรเข้าท่าเรือคลองใหญ่เป็นต้น ส่วนมุกดาหาร ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอาทิขยาย 4 ช่องจราจร ทล.สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวง 12 บ้านนาไคร้ตอน 1 ที่อยู่ระหว่างออกแบบได้แก่ กาฬสินธุ์-บรรจบทล.บ้านนาไคร้ตอน 2, ทล.212 หว้านใหญ่-ธาตุพนม

          ส่วนจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2560-2562 ที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจะมี ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.นครพนมอ.ท่าอุเทน ระยะทาง 19.5 กิโลเมตรงบประมาณ 1,300 ล้านบาท นราธิวาส ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างคือ ปรับปรุงด่านสุไหงโก-ลก, ด่านบูเก๊ะตา ระยะที่ 3 ส่วนที่อยู่ระหว่างออกแบบ /อีไอเอ คือ สถานีขนส่งสินค้านราธิวาส กาญจนบุรี จะมีโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่-บ้านโป่งกาญจนบุรีและมอเตอร์เวย์กาญจนบุรีบ้านพุน้ำร้อนเป็นต้น

          นายประมวล เขียวขำ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่าขณะนี้ การลงทุนในพื้นที่ค่อนข้างเงียบ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่มีความก้าวหน้า อย่างไรก็ดีการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) พัฒนา 650 ไร่ จะเริ่มได้ปี 2560 แล้วเสร็จปี 2561 จึงเปิดให้เอกชนเช่าพื้นที่ได้ โดยเฉพาะโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงเข้าพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถนนเลี่ยงเมือง หากแล้วเสร็จภายใน 2 ปีข้างหน้า หอการค้าจึงจะดึงเอกชนเข้ามาลงทุน ทั้งนี้นักลงทุนจะมองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวก เงื่อนไขการลงทุนและการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นต้น

          ด้านนายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ.) หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวว่า  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 3 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งอาจเป็นเพราะอยู่ในเฟสที่ 2 ส่งผลให้การจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มารองรับหลายโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งเรื่องของโลจิสติกส์ จึงยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวของนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่ในขณะนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการให้มีความพร้อมเสร็จสมบูรณ์มากกว่า

          นายชัยจตุพักตร์ ถิระวันธุ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า มีความคืบหน้าไปมากสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จังหวัดตาก ที่จะเร่งดำเนินการอาทิ แผนขยายสนามบินแม่สอด ส่วนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย 2 เดินหน้าไปมากแล้ว อย่างไรก็ดีนักลงทุนจะมองเรื่องความสะดวกดังกล่าว รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวด้วย

          นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ยังไม่เห็นรูปธรรมชัดเจนของโครงสร้างพื้นฐานรัฐที่จะเชื่อมพื้นที่ อย่างไรก็ดีมองว่าควรเร่งรัดให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะนักลงทุนจะมองถึงความสะดวกในการสัญจรรวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วย

          ขณะที่นายธนโชติ โชติบุญศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ขณะนี้กรมทางหลวงชนบท จังหวัดมุกดาหาร เสนอของบประมาณสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการถนนวงแหวนรอบนอกโคกสูง-โพนทราย 33 กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวสำคัญมาก เพราะจะเชื่อมพื้นที่ทั้ง1,080 ไร่ ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารพอดี โดยจะเป็นจุดศูนย์กลางใหญ่ในการขนส่ง อาทิ รถไฟ สถานีขนส่ง ฯลฯ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ