Loading

คาดดีมานด์ล้นธนารักษ์ภูธรเชียงใหม่ผู้ซื้อสนต้องผุดคอนโดฯ/เชียงราย-ชะอำบ้านเดี่ยวมาแรง

วันที่ : 24 เมษายน 2559
คาดดีมานด์ล้นธนารักษ์ภูธรเชียงใหม่ผู้ซื้อสนต้องผุดคอนโดฯ/เชียงราย-ชะอำบ้านเดี่ยวมาแรง

กรมธนารักษ์ ฟันธงคนภูธรข้าราชการ-ผู้มีรายได้น้อยสนใจจองบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เชียงใหม่  เชียงราย ชะอำ เพชรบุรี เพียบ เดินหน้าให้เอกชนยื่นแบบประมูล พร้อมเช็กดีมานด์ก่อนลงมือปักธง รวม 3- 3.5 พันหน่วย  เผย เชียงรายชะอำ บ้านเดี่ยวมาแรง เน้นเช่าเซ้งยาว 30 ปีราคาไม่เกิน 1 ล้าน/หน่วย

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเอกชนเข้ามาประมูลโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐบนที่ดินที่ราชพัสดุ นอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว กรมได้ดำเนินโครงการนำร่องในต่างจังหวัด 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขณะนี้มีเอกชนทั้งรายใหญ่และเอกชนจากท้องถิ่นให้ความสนใจมากพอสมควร โดยเงื่อนไขจะกำหนดเรื่องของการออกแบบบ้านที่เหมาะสม การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การบริหารต้นทุนและการบริหารจัดการ ฯลฯ ทั้งนี้หากรายใดให้ประโยชน์สูงสุด ต้นทุนต่ำสุดก็ได้พื้นที่พัฒนาโครงการไป โดยราคาหากไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วยถือว่า น่าสนใจมาก

ขณะเดียวกัน เอกชนที่จะประมูลจะต้องไปสำรวจความต้องการที่แท้จริงว่า  ในพื้นที่ดังกล่าวมีมากน้อยแค่ไหน  หรือสนใจที่อยู่อาศัยรูปแบบใด แต่เชื่อว่าแต่ละพื้นที่มีความต้องการบ้านธนารักษ์ประชารัฐแน่นอน เพราะราคาค่อนข้างถูกและได้มาตรฐานไม่ต่างจากที่ภาคเอกชนพัฒนาขายอยู่ ซึ่งรูปแบบจะมีทั้งเช่าระยะสั้นซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัดจะเน้นเช่าเซ้งระยะยาว 30 ปี

รูปแบบการคัดเลือกเอกชนที่สนใจ จะใช้วิธีเดียวกับการเปิดประมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เช่าที่ดิน 30 ปีกับกรมธนารักษ์  ส่วนเอกชนจะพัฒนาสาธารณูปโภค และตัวบ้านเพื่อให้ประชาชนหรือข้าราชการเช่าเพื่ออยู่อาศัยหรือได้กรรมสิทธิ์เฉพาะตัวบ้าน และได้สิทธิ์กู้ในโครงการบ้านประชารัฐ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)และธนาคารออมสินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ ส่วนที่ดินประชาชนจะเช่าระยะยาวกับธนารักษ์ในพื้นที่

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ดินที่องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นคืนให้กับกรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 9 ไร่เศษ ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้แปลงที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่สีน้ำเงิน หรือที่ดินหน่วยราชการใช้ประโยชน์ ทางออกจึงพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เช่ารองรับข้าราชการรายได้น้อยไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อเดือน จากการตรวจสอบของกรมเบื้องต้น พบว่าประชาชนและข้าราชการในพื้นที่ต่างให้ความสนใจโครง การดังกล่าวจำนวนมากประกอบกับพื้นที่มีจำกัด ที่ดินมูลค่าสูง  จึงมุ่งพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมทั้งหมดจำนวน 5-6 อาคารสูงไม่เกิน 7 ชั้น จำนวนประมาณ 1 พันหน่วย ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 24 ตร.ม.

ขณะที่จังหวัดเชียงราย เป็นที่ดินที่ราชพัสดุอำเภอแม่จัน เนื้อที่ 30 ไร่ ติดกับโครงการบ้านผู้สูงอายุของกรมเช่นกันโดยทำเลห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร และโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมี 2 แปลงด้วยกัน อยู่บริเวณด้านหน้าศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี 1 แปลง และอยู่ด้านหลังศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี 1 แปลง ซึ่งทั้ง 2 แปลง เนื้อที่ 30 ไร่เท่ากัน เนื่องจาก จังหวัดเชียงรายและอำเภอชะอำ มีที่ดินค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงพัฒนา ที่อยู่อาศัยออกมา 3 รูปแบบบนที่ดินผืนเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนและข้าราชการเลือก ได้แก่ คอนโดมิเนียมขนาด 24 ตร.ม. บ้านเดี่ยว ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 48 ตร.ม. พื้นที่ไม่เกิน 60 ตร.ว. ส่วนบ้านแถว ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 24 ตร.ว. ซึ่งจากการสอบถามประชาชนและข้าราชการในพื้นที่ ทั้ง 2 จังหวัดได้แก่ เชียงราย และอำเภอชะอำ เพชรบุรี พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการบ้านเดี่ยว โดยเช่าเซ้งระยะยาว30 ปี หากได้ตัวเอกชนแล้วคาดว่าจะพัฒนาได้ในเดือนมิถุนายน 2559 พร้อมกับเปิดให้ประชาชนและข้าราชการจอง

แหล่งข่าวจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี กล่าวว่า  มีประชาชนจำนวนมากสนใจสอบถามถึงโครงการดังกล่าวจำนวนมาก โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท  ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเต็มทั้งโครงการแน่นอน เพราะด้วยศักยภาพของทำเลและราคาที่ค่อนข้างต่ำ ส่วนที่ดินค่าเช่าค่อนข้างต่ำ ต่อปีไม่เกิน 2 พันบาท ส่วนตัวบ้านก็ยังได้สิทธิ์โครงการบ้านประชารัฐ ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ แต่ในทางกลับกัน คนส่วนใหญ่มักอยากได้บ้านและที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง แต่หากไม่มีทางเลือก โครงการธนารักษ์ประชารัฐน่าจะตอบโจทย์ได้ดี เหมือนได้ที่ดินเป็นของตนเอง ระยะยาว 30 ปีและไม่มีปัญหาการถูกไล่รื้อหรือเวนคืนจากหน่วยงานรัฐอย่างแน่นอน

ด้านนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ว่า การพัฒนาโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐของกรมธนารักษ์ จะเป็นลูกค้าคนละกลุ่มกับของภาคเอกชน ซึ่งมองว่า ทั้งระดับราคาและรูปแบบน่าจะตอบสนองต่อคนที่มีรายได้น้อยและข้าราชการได้ มองว่า น่าจะมีดีมานด์อยู่แล้ว ซึ่งจะต่างกับภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขณะนี้คอนโดมิเนียมขายยาก และสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อ ส่วนที่ดินโซนองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น  บริเวณถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน ใกล้กับโรงแรมแชงกรี-ลา หรือ บริเวณที่ตั้งโครงการบ้านประชารัฐเชียงใหม่ มองว่า น่าจะติดปัญหาจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมฯ เพราะห้ามสร้างอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น ตลอดทั้งโซน ขณะที่ที่ดินราคา ตร.ว.ละ กว่า 1 แสนบาท โดยเฉพาะบริเวณโรงแรมแชงกรี-ลา  หากเป็นโครงการของเอกชนมองว่าไม่คุ้มทุนสำหรับสร้างคอนโดมิเนียม แต่หากเป็นโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐแล้ว น่าจะสามารถดำเนินการได้ เพราะไม่มีเรื่องต้นทุนของที่ดิน

อนึ่ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.)  เห็นชอบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐบนที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ 6 พื้นที่ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 2 พื้นที่ เชียงใหม่ 1 พื้นที่ เชียงราย1พื้นที่ และเพชรบุรี  2 พื้นที่ดังกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ